S&P สนับสนุนกระเป๋าผ้ามัดย้อม “ชุมชนชบามัดย้อม”

S&P สนับสนุนกระเป๋าผ้ามัดย้อม คอลเลคชั่น 2024 จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชบามัดย้อม จ.สมุทรสาคร ด้วยความร่วมมือกับสองภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน

S&P สนับสนุนกระเป๋าผ้ามัดย้อม "ชุมชนชบามัดย้อม", กระเป๋า, สมุทรสาคร, งานฝีมือ, ท้องถิ่น, ผ้ามัดย้อม, ข่าว, ซูมซอกแซก

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ร่วมกับ คุณชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ คุณพรหมพันธุ์ กองพลพรหม ผู้จัดการงานสนับสนุน บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

S&P สนับสนุนกระเป๋าผ้ามัดย้อม "ชุมชนชบามัดย้อม", กระเป๋า, สมุทรสาคร, งานฝีมือ, ท้องถิ่น, ผ้ามัดย้อม, ข่าว, ซูมซอกแซก

ลงพื้นที่เยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระเป๋าผ้ามัดย้อมงานฝีมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชบามัดย้อม จ.สมุทรสาคร ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้สีสังเคราะห์จากธรรมชาติ และใช้เกลือสมุทรของดีแห่งจ.สมุทรสาคร ในกระบวนการล้างสี

โดยมี คุณพัชราวลัย ชิวปรีชา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชบามัดย้อม ให้การต้อนรับ ณ วิสาหกิจชุมชนชบามัดย้อม ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ในปีนี้บริษัทฯ สนับสนุนกระเป๋าผ้ามัดย้อม จำนวน 10,000 ใบ เพื่อจำหน่ายเป็นทางการเลือกแก่ลูกค้าในโครงการรณรงค์พกถุงผ้า บอกลาถุงพลาสติก รวมทั้งยังจัดเป็นชุดของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่ 2024 ที่ใกล้จะถึงนี้

S&P สนับสนุนกระเป๋าผ้ามัดย้อม "ชุมชนชบามัดย้อม", กระเป๋า, สมุทรสาคร, งานฝีมือ, ท้องถิ่น, ผ้ามัดย้อม, ข่าว, ซูมซอกแซก

ความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นการสนับสนุนงานฝีมือท้องถิ่น ช่วยกระจายรายได้แก่คนในชุมชนถึง 130 ครัวเรือน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

สำหรับกระเป๋าผ้ามัดย้อม คอลเลคชั่น 2024 จำหน่ายราคาปกติใบละ 300 บาท สมาชิก S&P Card รับส่วนลด 10% เหลือเพียง 270 บาท ลูกค้าทั่วไปเมื่อซื้อสินค้นครบ 150 บาท รับสิทธิ์แลกซื้อในราคาใบละ 250 บาท

ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อกระเป๋าผ้ามัดย้อม คอลเลคชั่น 2024 ได้แล้ววันนี้ ณ ร้านS&P ที่ร่วมรายการ

S&P ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างฐานรากให้เข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป