“เป็นบุญ” ที่ได้ชิมเมนูสุดพิเศษจากหนังสือ “บันทึก นึกอร่อย”

แฟนๆ ที่ติดตามอ่านคอลัมน์ “ซูมซอกแซก” ก็จะรู้อยู่แล้วว่าทีมงานซอกแซกนั้นมักจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ “การกิน” อยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นร้านข้างทาง หรือภัตตาคารชื่อดังที่มีรางวัลการันตี แต่ในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่า “เป็นบุญ” ที่ได้ชิมเมนูสุดพิเศษจากหนังสือ “บันทึก นึกอร่อย” ที่รังสรรค์โดยทีมงานเชฟแห่ง “บ้านสุริยาศัย” ร้านอาหารไทยย้อนยุคบนถนนสุรวงศ์

เป็นบุญ, เมนู, หนังสือ, บันทึก นึกอร่อย, รีวิว, อาหาร, ไทย, มูลนิธิชัยพัฒนา, ไทยเบฟ, ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล, ต้นเครื่อง, ซูมซอกแซก, "เป็นบุญ" ที่ได้ชิมเมนูสุดพิเศษจากหนังสือ "บันทึก นึกอร่อย"

ทำไมถึงพิเศษหรือครับ…ก็เพราะว่าหนังสือ “บันทึก นึกอร่อย” นั้นเป็นตำราอาหารที่มาจากประสบการณ์และการจดบันทึกของ “ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล” ต้นเครื่องที่ได้เคยถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยทำหนัาที่จัดเตรียมพระกระยาหารไทยประจำพระตำหนักจิตรลดารโหฐานยาวนานกว่า 40 ปี

เป็นบุญ, เมนู, หนังสือ, บันทึก นึกอร่อย, รีวิว, อาหาร, ไทย, มูลนิธิชัยพัฒนา, ไทยเบฟ, ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล, ต้นเครื่อง, ซูมซอกแซก, "เป็นบุญ" ที่ได้ชิมเมนูสุดพิเศษจากหนังสือ "บันทึก นึกอร่อย"

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดทำตำราอาหารของท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล มารดาของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

เพื่อรักษาคุณค่าทางภูมิปัญญาของอาหารไทยซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนาน อีกทั้งสูตรอาหารแบบดั้งเดิมนับวันได้ถูกปรับเปลี่ยนไปมากตามยุคสมัยและทรงเกรงว่าจะสูญหาย

เป็นบุญ, เมนู, หนังสือ, บันทึก นึกอร่อย, รีวิว, อาหาร, ไทย, มูลนิธิชัยพัฒนา, ไทยเบฟ, ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล, ต้นเครื่อง, ซูมซอกแซก, "เป็นบุญ" ที่ได้ชิมเมนูสุดพิเศษจากหนังสือ "บันทึก นึกอร่อย"

การจัดทำหนังสือชุดนี้จะได้นำเสนอเรื่องราวรวมถึงสูตรการทำอาหารและเกร็ดความรู้อันทรงคุณค่า โดยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานคำนิยมและพระราชทานชื่อหนังสือว่า “บันทึก นึกอร่อย”

หนังสือ “บันทึก นึกอร่อย” นี้เป็นหนังสือที่ท่านผู้หญิงประสานสุขได้รวบรวมตำราทำอาหารจากหนังสือต่างๆ จากการที่ได้ไปเรียนทำอาหารจากวังราชสกุลต่างๆ และสูตรอาหารที่คิดขึ้นเอง ทั้งคาวและหวาน โดยเขียนด้วยลายมือตนเองและเก็บรวบรวมไว้

นอกจากนี้ได้เขียนบันทึกตารางตั้งพระกระยาหารและเครื่องเสวยต่างๆ แด่ในหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกพระองค์นั้นโปรดเสวยพระกระยาหารไทยที่เรียบง่ายเหมือนบุคคลทั่วไป แต่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ

เป็นบุญ, เมนู, หนังสือ, บันทึก นึกอร่อย, รีวิว, อาหาร, ไทย, มูลนิธิชัยพัฒนา, ไทยเบฟ, ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล, ต้นเครื่อง, ซูมซอกแซก, "เป็นบุญ" ที่ได้ชิมเมนูสุดพิเศษจากหนังสือ "บันทึก นึกอร่อย"

รูปแบบของหนังสือ “บันทึก นึกอร่อย” ประกอบด้วยหนังสือจำนวน 4 เล่มบรรจุในกล่องกระดาษแข็งจัดทำพิเศษ โดยแบ่งตามประเภทของอาหารดังนี้

1 “กับข้าว กับปลา” นำเสนอวัฒนธรรมอาหารชาววัง เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับอาหารชาววัง ความเชื่อมโยงและการประยุกต์กับวัตถุดิบท้องถิ่น สอดแทรกเกร็ดความรู้และเคล็ดลับตามที่ท่านผู้หญิงประสานสุขบันทึกไว้

2 “ต้มยำ ทำแกง” เรื่องราวของแกง ต้มยำ และยำต่างๆ ที่เป็นดั่งงานศิลป์ ในการผสมผสานสมุนไพรไทยหลากหลายชนิดได้เป็นเมนูอาหารที่มีรสชาติอันวิจิตร

3 “จานข้าว จานเส้น” สูตรอาหารจานเดียว ทั้งของไทย จีน ฝรั่ง เรื่องราวข้าวผัดไกลกังวล และเรื่องเล่าของเมนูขนมจีนกับน้ำยาต่างๆ

4 “ของว่าง ของหวาน” เทคนิคการปรุงของหวานทั้งตำรับไทยและต่างชาติ สอดแทรกประวัติ ความเป็นมาที่น่าประทับใจ

เป็นบุญ, เมนู, หนังสือ, บันทึก นึกอร่อย, รีวิว, อาหาร, ไทย, มูลนิธิชัยพัฒนา, ไทยเบฟ, ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล, ต้นเครื่อง, ซูมซอกแซก, "เป็นบุญ" ที่ได้ชิมเมนูสุดพิเศษจากหนังสือ "บันทึก นึกอร่อย"

จากหนังสือทั้ง 4 เล่มนี้ ทีมเชฟของทาง “บ้านสุริยาศัย” ได้เลือกอาหาร แกะสูตร ลองทำ และปรับจนได้รสชาติที่ใกล้เคียง โดยให้ผู้ที่เคยได้ทานอาหารรสมือท่านผู้หญิงประสานสุขลองชิม จนได้มาเป็นเมนูเซ็ตพิเศษนี้ อาทิ

เป็นบุญ, เมนู, หนังสือ, บันทึก นึกอร่อย, รีวิว, อาหาร, ไทย, มูลนิธิชัยพัฒนา, ไทยเบฟ, ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล, ต้นเครื่อง, ซูมซอกแซก, "เป็นบุญ" ที่ได้ชิมเมนูสุดพิเศษจากหนังสือ "บันทึก นึกอร่อย"

เครื่องว่าง ก็จะมี ล่าเตียง, กระทงทอง, จุ๋ยก้วยทรงเครื่อง, เรไรหน้าปู และค้างคาวเผือก

เป็นบุญ, เมนู, หนังสือ, บันทึก นึกอร่อย, รีวิว, อาหาร, ไทย, มูลนิธิชัยพัฒนา, ไทยเบฟ, ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล, ต้นเครื่อง, ซูมซอกแซก, "เป็นบุญ" ที่ได้ชิมเมนูสุดพิเศษจากหนังสือ "บันทึก นึกอร่อย"

แกงใส ก็จะเป็น แกงจืดสาคู หมูบะช่อกับปูทะเล

เป็นบุญ, เมนู, หนังสือ, บันทึก นึกอร่อย, รีวิว, อาหาร, ไทย, มูลนิธิชัยพัฒนา, ไทยเบฟ, ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล, ต้นเครื่อง, ซูมซอกแซก, "เป็นบุญ" ที่ได้ชิมเมนูสุดพิเศษจากหนังสือ "บันทึก นึกอร่อย"

เป็นบุญ, เมนู, หนังสือ, บันทึก นึกอร่อย, รีวิว, อาหาร, ไทย, มูลนิธิชัยพัฒนา, ไทยเบฟ, ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล, ต้นเครื่อง, ซูมซอกแซก, "เป็นบุญ" ที่ได้ชิมเมนูสุดพิเศษจากหนังสือ "บันทึก นึกอร่อย" เป็นบุญ, เมนู, หนังสือ, บันทึก นึกอร่อย, รีวิว, อาหาร, ไทย, มูลนิธิชัยพัฒนา, ไทยเบฟ, ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล, ต้นเครื่อง, ซูมซอกแซก, "เป็นบุญ" ที่ได้ชิมเมนูสุดพิเศษจากหนังสือ "บันทึก นึกอร่อย"เป็นบุญ, เมนู, หนังสือ, บันทึก นึกอร่อย, รีวิว, อาหาร, ไทย, มูลนิธิชัยพัฒนา, ไทยเบฟ, ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล, ต้นเครื่อง, ซูมซอกแซก, "เป็นบุญ" ที่ได้ชิมเมนูสุดพิเศษจากหนังสือ "บันทึก นึกอร่อย"เป็นบุญ, เมนู, หนังสือ, บันทึก นึกอร่อย, รีวิว, อาหาร, ไทย, มูลนิธิชัยพัฒนา, ไทยเบฟ, ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล, ต้นเครื่อง, ซูมซอกแซก, "เป็นบุญ" ที่ได้ชิมเมนูสุดพิเศษจากหนังสือ "บันทึก นึกอร่อย"

จานหลัก ก็จะมี ยำขาว, แกงเขียวหวานเนื้อพริกขี้หนูสวน, ปูจ๋า, เต้าหู้สามสหาย, ผัดพริกขิงเมล็ดบัว, เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย

เป็นบุญ, เมนู, หนังสือ, บันทึก นึกอร่อย, รีวิว, อาหาร, ไทย, มูลนิธิชัยพัฒนา, ไทยเบฟ, ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล, ต้นเครื่อง, ซูมซอกแซก, "เป็นบุญ" ที่ได้ชิมเมนูสุดพิเศษจากหนังสือ "บันทึก นึกอร่อย"

ของหวาน ก็จะเป็น สามแช่ปีนัง

ซึ่งเมนูที่เลือกมานั้นบ้างก็เป็นเมนูที่เรียบง่าย ใช้วัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ และสะท้อนถึงวิถีชีวิตของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 บ้างก็เป็นเมนูที่หาทานได้ยากแล้วในปัจจุบัน มาประกอบขึ้นเป็นเมนูเซ็ตพิเศษนี้

อย่างที่ทางทีมงานซอกแซกได้บอกไว้แต่ต้นแล้วว่า “เป็นบุญ” ที่ได้ชิมเมนูสุดพิเศษจากหนังสือ “บันทึก นึกอร่อย” อาหารชาววังในรัชกาลที่ 9 และฟังเรื่องเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการตั้งพระกระยาหารของ “ท่านผู้หญิงประสานสุข” จากเชฟและทีมงาน “บ้านสุริยาศัย” ทำให้ซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างหาที่สุดมิได้

เมนูเซ็ตพิเศษ จากหนังสือ “บันทึก นึกอร่อย” นี้สามารถไปชิมกันได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นี้เป็นต้นไป ในราคาเซ็ตละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือ “บันทึก นึกอร่อย” 1 ชุ

(จากข้อมูลที่ได้มานั้นเมนูเซ็ตพิเศษนี้ จะเสิร์ฟเพียง 2 เดือนเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “บ้านสุริยาศัย” โทร 065 931 4338, 02 237 4338 Line : @baansuriyasai, https://www.baansuriyasai.com/)

เป็นบุญ, เมนู, หนังสือ, บันทึก นึกอร่อย, รีวิว, อาหาร, ไทย, มูลนิธิชัยพัฒนา, ไทยเบฟ, ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล, ต้นเครื่อง, ซูมซอกแซก, "เป็นบุญ" ที่ได้ชิมเมนูสุดพิเศษจากหนังสือ "บันทึก นึกอร่อย"

ในการนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้เป็นผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ โดยมีบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบการจัดวางเนื้อหา และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ถ่ายภาพประกอบหนังสือ

รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

หนังสือ “บันทึก นึกอร่อย” จะเริ่มจำหน่ายในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ในราคาชุดละ 1,500 บาท

โดยจำหน่ายผ่าน

  • •สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
  • •ร้านภัทรพัฒน์ทุกสาขาและช่องทางออนไลน์
  • •ร้านนายอินทร์
  • •ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • •ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center)
  • •บีทูเอส (B2S)
  • •คิโนะคูนิยะ (Kinokuniya)
  • •เอเซียบุ๊คส (Asia Books)

ทั้งนี้ หากสั่งซื้อจำนวน 200 ชุดขึ้นไป สามารถจัดพิมพ์โลโก้หรือชื่อของหน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มธุรกิจบนกล่องหนังสือได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา โทร. 02 447 8585 – 8 ต่อ 103

ซูม จูเนียร์