งาน Sustainability Expo 2023 (SX2023) มหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

งาน SX 2023 เป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือขององค์กรชั้นนำระดับภูมิภาคและระดับโลก พร้อมด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

ที่จะมาร่วมกันสร้างพลัง และปลุกกระแสด้านความยั่งยืนในมิติต่างๆ เพื่อสร้าง “สมดุลที่ดี เพื่อโลก ที่ดีกว่า” Good Balance, Better World ในงาน Sustainability Expo (SX2023) มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4

Sustainability Expo 2023, มหกรรม, ความยั่งยืน, อาเซี่ยน, ธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อม, โลก, เทศกาลอาหาร, ธรรมชาติ, ข่าว, ซูมซอกแซก, ท่องเที่ยว

ตอกย้ำแนวคิดหลักของการ จัดงาน “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) ที่จะชวนให้คุณได้ “ลงมือทำจริง” และร่วมกันสร้างอนาคตให้โลกใบนี้น่าอยู่อย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

งาน Sustainability Expo 2023 หรือ (SX2023) เป็นการตอกย้ำต้นแบบของความยั่งยืน ที่น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา และ ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการจัดงานด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก

Sustainability Expo 2023, มหกรรม, ความยั่งยืน, อาเซี่ยน, ธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อม, โลก, เทศกาลอาหาร, ธรรมชาติ, ข่าว, ซูมซอกแซก, ท่องเที่ยว

และเป็นการรวมพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันสร้างทศวรรษแห่งการ “ลงมือทำ” ( Decade of Action) เพื่อให้โลกใบนี้ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

พบกับกิจกรรมไฮไลท์ และสุดยอดนวัตกรรมมากมายที่จัดเต็มตลอด 10 วัน รวมถึงต้นแบบ โมเดลด้านความยั่งยืนทุกรูปแบบจากองค์กรชั้นนำ ที่จัดเต็มตอบความเป็นไลฟ์สไตล์ในตัวคุณ ที่จะช่วยกันปรับพฤติกรรม เปลี่ยนทัศนคติใหม่ๆ ไปตามเทรนด์โลก ตั้งแต่การนอน การกิน การออกกำลังกาย มุมมองการใช้ชีวิต การปฏิบัติตนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน การลงมือทำเพื่อคนอื่นเพื่อโลก

พร้อมกับการร่วมแบ่งปันเพื่อสังคมและโลกที่น่าอยู่ และเพลิดเพลินไปกับนิทรรศการมัลติมีเดียสมดุลที่ดี ดีต่อสุขภาพกายและใจ ดีต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว ดีต่อสังคม ชุมชนเมือง และดีต่อโลก สุดล้ำไปกับที่นวัตกรรมแห่งมัลติมีเดียให้คุณได้สัมผัสโลกเสมือนจริงคู่ขนานแบบ 360 องศา Immersive Experience Pavilion

Sustainability Expo 2023, มหกรรม, ความยั่งยืน, อาเซี่ยน, ธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อม, โลก, เทศกาลอาหาร, ธรรมชาติ, ข่าว, ซูมซอกแซก, ท่องเที่ยว

ให้เห็นถึงความเลวร้ายที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อโลกถูกทำร้าย และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนที่เราค้นหา จากสารคดีธรรมชาติจาก National Geographic บนจอ 3 มิติขนาดยักษ์

ร่วมเกาะติดเทรนด์ยั่งยืนของโลกกับเวทีเสวนาที่จัดเต็มมุมมองคนทำจริง หาคำตอบสู่สังคมและโลกที่ยั่งยืนของวิทยากรชื่อดังจากทุกวงแวดวง ที่มาชวนคุณเปลี่ยนโลกไปด้วยกันกับศาสตร์แห่งนวัตกรรมล้ำสมัย องค์ความรู้ใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนตัวเรา ปรับกาย..ฮีลใจทั้งด้านสุขภาพ การกิน การอยู่ การใช้ชีวิตในสังคมสูงวัย การเรียนรู้ไม่สิ้นสุด และความพยายามเพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ชวนเด็กๆ มาร่วมสนุกและเพลิดเพลินเล่นแบบนี้ดีต่อโลก เรียนรู้ธรรมชาติและสร้างเสริมจินตนาการและจิตสำนึกที่ดี เพื่อโลกที่ SX Kids Zone

Sustainability Expo 2023, มหกรรม, ความยั่งยืน, อาเซี่ยน, ธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อม, โลก, เทศกาลอาหาร, ธรรมชาติ, ข่าว, ซูมซอกแซก, ท่องเที่ยว

และอิ่มอร่อยที่เทศกาลอาหารแบบรักษ์โลกจากเหล่าเซเลบริตี้เชฟชื่อดังช็อปสินค้าอีโค่แบรนด์ดัง และร้านค้าชุมชนมากมาย ที่ SX Marketplace เพื่อสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี และอีกหลากหลายกิจกรรมที่เรียกได้ว่าขนกันมาแบบจัดเต็ม ให้คุณได้ตื่นตา และ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้กันแบบไม่มีหลุดเทรนด์ อาทิ

• โซน SEP Inspiration ตามหาความหมายที่แท้จริงของ SEP (SX Prologue) ถ่ายทอดผ่านแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นหัวใจในการจัดงาน ร่วมสัมผัสมิติคู่ขนาดระหว่างโลกไร้สมดุลกับโลกแห่งสมดุลที่ดี ที่มาในรูปแบบ Immersive multi media พบกับผลงาน Collaboration จาก ศิลปิน BAB ผู้ใกล้ชิดและเข้าใจธรรมชาติ

ผนวกกลุ่มสร้างแสงและเสียงร่วมสมัย Duck Unit ร่วมกับภาพมหัศจรรย์บนพื้นโลก จาก NAT GEO นิทรรศการที่จะนำทางไปค้นหาคำตอบที่แท้จริงของการสร้างสมดุลที่ดี เพื่อโลก ที่ดีขึ้น และยังเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลและองค์กรต่าง ๆ ได้ร่วมกันหาทางออกที่จะสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• โซน Better Me ทุกสิ่งจะดีขึ้นได้…เริ่มที่ตัวเรา ปรับมุมมองความคิดในการใช้ชีวิตต่างวัยให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข พบกับโซน Good Health & Well Being indoor Park ภายใต้กรอบคิดว่า “เราทุกคนสามารถกอบกู้โลกได้”

Sustainability Expo 2023, มหกรรม, ความยั่งยืน, อาเซี่ยน, ธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อม, โลก, เทศกาลอาหาร, ธรรมชาติ, ข่าว, ซูมซอกแซก, ท่องเที่ยว

พร้อมอัพเดทเทรนด์สุขภาพ และสุดยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ในรูปแบบของ Application และ AI ที่ดีต่อเรา ดีต่อโลกในหลากหลายมิติที่สายรักสุขภาพไม่ควรพลาด ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม สู่แนวทางการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้จริง ใน 3 มิติ ได้แก่

สุขภาพกายเราดี สุขภาพโลกของเราดี (Healthy Life Healthy Earth) พบกับนวัตกรรมการผลิตอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนและรักษาโลก, สังคมสูงวัย อยู่อย่างไรให้เป็นสุข (Aging Society) ที่เชิญชวนร่วมการวางแผนก่อนเกษียณ

รวมทั้งการใช้ชีวิตอย่างมีสุขร่วมกันในสังคมต่างวัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ที่จะมาให้แนวคิดที่น่าสนใจที่ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน คนรุ่นใหม่ และใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคนที่มีคุณภาพ มีสุขภาพและทัศนคติที่ดี สู่การสร้างอาชีพ ที่เป็นจริงได้

ตลอดจนการส่งเสริมแนวคิดด้านธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้ประกอบการ ยุคใหม่ที่มีต้นแบบเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้นำไปปรับใช้ในแบบตัวคุณ

• โซน Better Living นำเสนอผลงานและโครงการขององค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนขนาดใหญ่ที่ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ยกระดับคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปใช้ตลอดกระบวนการผลิตห่วงโซ่มูลค่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือ Net Zero

ผ่านการนำเสนอ ในแง่มุมที่น่าสนใจและใกล้ตัว ในรูปแบบ Sustainable Living 24/7 Lifestyle ภายใต้ 4 แกนหลัก ได้แก่ การดูแลน้ำ (Water Stewardship), การลดคาร์บอน (Decarbonization),ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และ การจัดการของเสีย (Waste Management)

• โซน Better Community บอกเล่าเรื่องราวของสังคมที่เป็นหนึ่งเดียวและมีความเท่าเทียม เชื่อมโยงคน เชื่อมโยงเครือข่ายที่ทำหน้าที่สร้าง “ความปกติสุข” ในสังคม ที่มีความหลากหลาย ผ่านมุมมองด้านต่างๆ นอกจากนี้ได้มีการนำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของแต่ละคน

โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อสังคม ที่จะต้องมีการรวมตัวกัน การสืบสาน รักษา ต่อยอด มรดกทางวัฒนธรรม ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงต้นแบบของการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ทั้งชุมชน เมือง และภูมิภาค

• โซน Better World ตื่นตาตื่นใจไปกับ SX Landmark และ Arts Exhibition ที่รวบรวมงานศิลป์สะท้อนมุมมองความยั่งยืนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ Nat Geo สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และผลงานนานาชาติ 10 ประเทศ ASEAN ที่ยังไม่เคยจัดแสดงที่ใด จากโครงการ ASEAN SX PHOTO CONTEST และโครงการ Trash to Treasure เปลี่ยนขยะเป็นงานศิลป์ทรงคุณค่า

ห้ามพลาด!! วันที่ 29 กันยายนนี้ เปิด 3 โซนพิเศษก่อนใคร
• SX Food Festival เทศกาลอาหารเพื่อโลกจากเชฟชื่อดัง พบกับธีม Thai Street Food Museum ที่จำลองจุด landmark ชื่อดังร่วมสมัยในกรุงเทพฯ เมืองเก่าภูเก็ต และหัวเมืองสำคัญของไทยมาไว้ในหนึ่งเดียว พร้อมเสิร์ฟอาหารเลิศรสที่ดีต่อคุณ ดีต่อโลก กับแนว Zero-Waste Cooking เรียนรู้การจัดการขยะอาหารเพื่อความยั่งยืนแบบเต็มรูปแบบ

• SX Marketplace พาช็อปสินค้างานคราฟโดนใจเพื่อชุมชนและสังคม

• SX Kids Zone ชวนน้องๆ มาสนุกกับการเรียนรู้และความน่าฉงนของโลกแห่งแมลงตัวจิ๋วกับบทบาทที่สำคัญต่อโลกที่ยั่งยืนใบนี้ พร้อมกิจกรรมเสริมทักษะความคิดอีกมากมาย

มาร่วมกันเปลี่ยนโลกเพื่อ สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า Good Balance, Better World กับสุดยอดไฮไลท์โซนต่างๆ รวมถึงทุกเรื่องบน TALK STAGE จากตัวจริงเสียงจริงที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ทำงานเพื่อ สร้างสมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า อีกมากมายที่จะทำให้คุณไม่ตกเทรนด์โลก เพราะความยั่งยืนเป็นเรื่องของทุกคน ในงาน Sustainability Expo (SX2023)

ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน- 8 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00-21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมของ SX ได้ทาง Facebook Page : Sustainability Expo, www.sustainabilityexpo.com และแอดไลน์ @sxofficial