เปิดนิทรรศการภาพถ่าย สมเด็จพระสันตะปาปฟรังซิส เสด็จเยือนประเทศไทย

ในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้เสด็จเยือนประเทศไทยเพื่อปฏิบัติพระกรณียกิจระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562  เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม และฉลอง 50 ปี แห่งสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและนครรัฐวาติกัน ตามคำเชิญของรัฐบาลไทย

นับเป็นการเสด็จเยือนครั้งแรกในรอบ 35 ปี หลังจากการเสด็จเยือนไทยของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ในปี 2527 ประชาชนชาวไทยต่างปลื้มปิติยินดีและชื่นชมในพระจริยาวัตรที่งดงามเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระองค์โดยทั่วหน้ากัน ทั้งนี้ในระหว่างที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างได้บันทึกภาพและทำข่าวกันอย่างพร้อมเพรียง อาทิ กรมประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย และเครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสา ซึ่งภาพถ่ายที่ช่างภาพของหน่วยงานดังกล่าวบันทึกไว้ สามารถสะท้อนถึงพระจริยาวัตรอันงดงามของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้อย่างดียิ่ง

เพื่อเป็นการย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ดังกล่าว บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จึงได้นำภาพอันน่าประทับใจเหล่านั้นมาจัดแสดงให้ชาวคาทอลิก รวมถึงประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ชื่นชม อีกทั้งจะมีกิจกรรมประกอบงานที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จเยือนในครั้งนี้อีกหลายประการ โดยจะจัดแสดงที่ BAB Box @ One Bangkok ตั้งแต่วันนี้ – 12 มกราคม 2563 และได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันก่อน โดยมี พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

พร้อมด้วย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟ เวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการภาพถ่าย สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จเยือนประเทศไทย” โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คุณแม่อรัญญา กิจบุญชู มหาธิการิณี คณะภคินี พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ บาทหลวงอนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย นายนิติกร กรัยวิเชียร เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ  และนายสุรกานต์ ดะห์ลัน ครูผู้ดูแลเครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมภายในงาน ณ BAB BOX ถนนวิทยุ เมื่อวันก่อน

“นิทรรศการภาพถ่าย สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จเยือนประเทศไทย” เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่วันนี้ – 12 มกราคม 2562 เวลา 10.00-21.00 น. ณ BAB Box @ One Bangkok เข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย