ประชุมใหญ่สภาพัฒน์ 2562 เน้น “พัฒนาพื้นที่” เชื่อมโลก

ท่านผู้อ่านที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไทยของเรามาโดยตลอด คงจะจำได้ว่าในแต่ละปีจะมีการประชุมทางวิชาการ เพื่อนำความคิดความเห็น ตลอดจนบทสรุปต่างๆ มาใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศ จัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์

เป็นการประชุมสัมมนาที่ยิ่งใหญ่มากจะใช้คำว่า “ใหญ่ที่สุด” ในบรรดาการจัดสัมมนาในรอบปีก็เห็นจะได้ เพราะจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 2,500 คน ในทุกๆ ปี

เป็นการประชุมสัมมนาที่ทรงคุณค่าและมีประโยชน์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแก่การพัฒนาประเทศชาติที่ผมจะหยิบมาเขียนแนะนำและเชิญชวนให้ท่านผู้อ่านติดตามการประชุมที่วันนี้แทบจะทุกๆ ปีโดยไม่ขาดเลยก็ว่าได้

รวมทั้งปีนี้ทันทีที่ผมได้รับแจ้งจากท่านเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก็รีบแซงคิวเขียนให้อย่างรีบด่วน

เพราะงานประชุมจะเริ่มขึ้นในวันพุธที่ 18 กันยายน หรือวันมะรืนนี้แล้วครับ ขืนชักช้าท่านที่สนใจใคร่ไปร่วมประชุมหรือติดตามการประชุมจากช่องทางต่างๆ จะพลาดโอกาสไปเสียเปล่าๆ

สำหรับหัวข้อการประชุมปีนี้จะเป็นประเด็นของการลงมือปฏิบัติตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งได้นำ ยุทธศาสตร์ 20 ปี ทอนลงมาเป็นแผน 5 ปี บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฉบับนี้อย่างครบถ้วน

โดยจะเน้นไปที่เรื่องการ “พัฒนาพื้นที่” ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศขึ้นแล้ว ยังเป็น การกระจายความเจริญออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศโดยตรง

โครงการพัฒนาระดับพื้นที่ยุคต้นๆ ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเป็นที่รู้จักอย่างดียิ่งก็คือ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ อีสเทิร์น ซีบอร์ด ซึ่งต่อยอดมาเป็นอภิมหาโครงการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่รู้จักกันในนามของ EEC ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ก็ยังมีโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคเหนือ (NEC) รวมไปถึงโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ต่างๆ

สภาพัฒน์จะนำโครงการพัฒนาระดับพื้นที่ทั้งหมดนี้มาเป็นประเด็นหลักในการประชุมใหญ่ปีนี้ พร้อมกับตั้งชื่อสำหรับการประชุมไว้ว่า “พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทยก้าวไกลเชื่อมโลก” มีการวิเคราะห์และนำเสนอทั้งภาพรวมและภาพย่อยของแต่ละโครงการครบถ้วน

พิธีเปิดประชุมจะเริ่มตั้งแต่ 9 โมงเช้า โดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จากนั้นจะเป็นการเสวนาในประเด็นเดียวกับที่นำมาตั้งเป็นชื่อการประชุมใหญ่ปีนี้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

อาทิ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มือเศรษฐกิจตัวจริงเสียงจริงของรัฐบาลปัจจุบัน, ท่านปลัดกระทรวงคมนาคม ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ และผู้นำภาคเอกชนรุ่นใหม่คุณ ฐาปน สิริวัฒนภักดี ซีอีโอใหญ่จาก ไทยเบฟ ฯลฯ เป็นต้น

ส่วนในภาคบ่ายจะแบ่งกลุ่มสัมมนาเป็นกลุ่มย่อย ว่าด้วยความสำคัญของการพัฒนาภาคและพื้นที่, ระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ, การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ และระบบบริหารจัดการพื้นที่ รวม 5 กลุ่ม ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป

การประชุมทั้งหมดนี้จะจัดขึ้นที่ห้อง แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี เริ่มลงทะเบียน 08.00 น. เปิดประชุม 09.00 น. ไปจนถึง 17.00 น. ของวันที่ 18 กันยายน (ขอย้ำอีกครั้ง)

สภาพัฒน์แจ้งมาว่ายังมีที่ทั้งสำหรับผู้สนใจทั่วไปอีกเพียง 200 ที่นั่งเท่านั้น ผู้สนใจโปรดลงทะเบียนและจองที่นั่งด่วนที่  www.nesdc.go.th  ตั้งแต่บัดนี้

แต่ถ้าไปไม่ได้จริงๆก็ติดตามได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นเอเอ็ม 837 กิโลเฮิรตซ์ และทางช่องออนไลน์ของ www.nesdc.go.th , Facebook สภาพัฒน์ และ Youtube สภาพัฒน์ โดยเฉพาะ 3 ช่องทางหลังนี้ถ่ายทอดสดตั้งแต่เปิดงานยันปิดงาน

ท่านผู้สนใจใฝ่รู้ตลอดจนนิสิตนักศึกษา และนักเรียนทั่วประเทศไทยติดตามรับฟังรับชมกันได้ตามอัธยาศัยนะครับ.

“ซูม”