บทสรุปจากปากน้ำโพ ขอให้ฝันอย่างมีเหตุผล

ผมนั่งเขียนต้นฉบับวันนี้ก่อนที่การประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดนครสวรรค์จะยุติลง ไม่ทราบว่า ครม.ท่านจะอนุมัติโครงการอะไรให้แก่จังหวัดนครสวรรค์ และใกล้เคียงในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 บ้าง? และคิดเป็นเงินรวมกันสักกี่พัน กี่หมื่นล้านบาท?

จำได้บิ๊กตู่ท่านเคยบอกผู้สื่อข่าวว่าจะขอเท่าไรก็ได้ แต่ท่านต้องนำกลับไปพิจารณา ไปให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์รายละเอียดกันอีกหน อะไรสมควรก็ให้ อะไรไม่สมควรก็ไม่ให้ มิใช่จะนำเงินมาแจกอย่างที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นซานตาคลอสแต่ประการใด

ที่จำได้เพราะผมเห็นด้วยกับท่านเต็มที่ และได้เขียนขอบคุณท่านไว้แล้วในคอลัมน์นี้

สำหรับข้อเขียนวันนี้ก็ยังที่จะยืนยันว่า ผมเห็นด้วยและขอให้ท่านมอบหมายให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์ สำนักงบประมาณหรือกระทรวงการคลังได้โปรดนำโครงการทุกโครงการไปพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกแง่มุมตามหลักวิชาการก่อนจะตัดสินใจ

แม้ผมจะเป็นคนนครสวรรค์ เติบโตและเรียนหนังสือที่ปากน้ำโพ และทุกวันนี้ก็ยังกลับไปเยี่ยมบ้านอย่างน้อยปีละครั้ง

แต่สำหรับเรื่องโครงการ หรืองบประมาณต่างๆ ซึ่งมาจากเงินแผ่นดิน หรือจากหยาดเหงื่อของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศแล้ว เราจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมและรอบคอบที่สุด

อะไรที่จังหวัดนครสวรรค์สมควรได้ เพราะได้แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งคนนครสวรรค์เอง หรือแก่ประเทศไทยโดยส่วนรวม…ก็อนุมัติไปเถิด

ส่วนอะไรที่ไม่สมควรได้ เพราะแพงเกินไป เป็นภาระเกินไป หรือได้ไม่คุ้มเสียก็อย่าอนุมัติ

ในอดีตที่ผ่านมา ส.ส.จังหวัดนครสวรรค์ก็วางตัวในเรื่องนี้ได้ดีพอสมควร มิได้คิดจะดึงโครงการ หรือเรียกร้องโครงการมาลงจังหวัดตน โดยไม่เกรงใจคนไทยในจังหวัดอื่นๆ เหมือน ส.ส.บางจังหวัด

แน่ละ วิสัย ส.ส.ดึงอะไรมาลงจังหวัดตนเองได้ก็ต้องดึงมาบ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับดึงมากเสียจนน่าเกลียด

ส.ส.นครสวรรค์รุ่นเดอะอย่าง ท่านสวัสดิ์ คำประกอบ, ท่านใหญ่ ศวิตชาติ มาจนถึงท่านอาจารย์ใหญ่ บุญชู โรจนเสถียร ล้วนเป็นแบบอย่างที่ดีในการขอโครงการมาลงจังหวัดนี้ คือขอแต่พอควร มิได้มีโครงการอะไรที่ใหญ่โตจนเกินไปนัก

ดูจากการเป็นจังหวัดที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างเป็นบุคคลที่มอง อะไรอย่างสมเหตุสมผลมาตั้งแต่อดีตเช่นนี้ ทำให้ผมมั่นใจว่า คนนครสวรรค์ปัจจุบันก็น่าจะมีเหตุมีผลเช่นเดียวกัน

เพราะฉะนั้นการจะได้หรือไม่ได้โครงการอะไรเลยจากการประชุม ครม.สัญจรครั้งนี้ หากทุกอย่างเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล ผมก็เชื่อเหลือเกินว่าคนนครสวรรค์รับได้

มีรายงานข่าวว่า ภาคเอกชนนครสวรรค์เสนอให้เร่งโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อให้จังหวัดนครสวรรค์เป็น ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรมชีวภาพที่เรียกว่า “ไบโอฮับ”

ขณะเดียวกัน ก็มีข้อเสนอให้มีการเร่งรัดพัฒนาระบบโครงข่ายถนน โครงข่ายระบบรางรถไฟและโลจิสติกส์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 อันประกอบด้วย นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี เพื่อเชื่อมต่อแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก ตะวันออก รองรับการขนส่งสินค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และอนุภาคลุ่มนํ้าโขงในอนาคต

พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายให้นครสวรรค์เป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าพืชเกษตรและการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จในที่สุด ฯลฯ

ล้วนเป็นโครงการที่ดูแล้วน่าจะเป็นประโยชน์แก่จังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียง รวมถึงจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม

แต่ก็นั่นแหละครับ การมีความคิดที่ดีอย่างเดียวไม่พอ จะต้องรอบคอบ จะต้องดูความเป็นไปได้ จะต้องดูความคุ้มค่าเงิน และ ฯลฯ กันอย่างละเอียด เพราะแต่ละโครงการดูเหมือนจะใช้เงินค่อนข้างสูง

ก็ฝากให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยนะครับ

อย่างที่บอกน่ะแหละ อะไรที่นครสวรรค์และเพื่อนๆ อย่างพิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานีควรได้ เพราะเป็นประโยชน์จริงๆก็อนุมัติเลย แต่ถ้ายังเห็นว่าประโยชน์ไม่มากพอ ใช้เงินมากเกินไป จะเป็นภาระแก่ประเทศชาติในอนาคต จะไม่อนุมัติก็ไม่ว่ากัน

ผมเชื่อว่าคนนครสวรรค์และเพื่อนๆพร้อมจะรับฟังเหตุผลครับ.

“ซูม”