Tag Archives: ​ 8 ปี

บ้านเมืองต้องมี “กติกา” จึงจะ “เดินหน้า” ต่อได้

ก็เป็นอันว่า “เลขที่ออก” คือ 6-3 หมายถึงว่า เสียงของศาลรัฐธรรมนูญข้างมาก 6 เสียง ในจำนวน 9 เสียง ได้วินิจฉัยให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป

จดหมายเหตุ “30 ก.ย.65” จาก “วันเกษียณ” สู่ “วันระทึก”

วันนี้ (30 กันยายน 2565) เป็นวันส่งท้ายปีเก่าของปีงบประมาณ 2565 ครับ และพรุ่งนี้ (1 ตุลาคม 2565) จะเป็นวันขึ้นปีงบประมาณใหม่ 2566…เร็วกว่าวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ตามประเพณีนิยมทั่วโลก 3 เดือนเต็มๆ

“อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด” “คาถา” ปลอบใจ “คนไทย”

ทุกครั้งที่มีเหตุวุ่นวายทางการเมือง หรือมีการทะเลาะเบาะแว้ง เพราะขัดแย้งทางด้านความคิดความเชื่อระหว่างบุคคล 2 กลุ่ม หรือหลายๆกลุ่ม จนนำไปสู่การเผชิญหน้าและมีแนวโน้มว่าจะหยุดไม่อยู่ อันจะทำให้บ้านเมืองได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจที่จะต้องหยุดชะงักลงไปนั้น