ร่วมชมผลงาน “นิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ”

กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดนิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติแก่สาธารณชนในวงกว้าง

อีกทั้ง เป็นการสนับสนุนให้ศิลปินแห่งชาติได้มีขวัญกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานอันล้ำค่า พัฒนางานศิลปะให้ตกทอดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแก่ลูกหลานสืบไป

นิทรรศการ, ประวัติ, ผลงาน, ศิลปินแห่งชาติ, เบิร์ด - ธงไชย แมคอินไตย์, แบบเบิร์ดเบิร์ด, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, บันเทิง,​ ข่าว, ซูมซอกแซก

โดยภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ดังนี้ สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร (ภาพพิมพ์) , คุณเจตกำจร พรหมโยธี (สถาปัตยกรรมผังเมือง) , คุณดิเรก สิทธิการ (งานสลักดุนเครื่องเงิน และโลหะ) , คุณฤกษ์ฤทธิ์ แก้ววิเชียร (สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์) สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์ , คุณบุญเตือน ศรีวรพจน์

นิทรรศการ, ประวัติ, ผลงาน, ศิลปินแห่งชาติ, เบิร์ด - ธงไชย แมคอินไตย์, แบบเบิร์ดเบิร์ด, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, บันเทิง,​ ข่าว, ซูมซอกแซก

สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ คุณนพรัตน์ศุภาการ หวังในธรรม (ละครรำ) , คุณสมชาย ทับพร (ดนตรีไทย – ขับร้อง), คุณราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร (หมอลำประยุกต์) , คุณธงไชย แมคอินไตย์ (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง) , คุณสมเถา สุจริตกุล (ดนตรีสากล – ประพันธ์เพลงร่วมสมัย) และ คุณประดิษฐ ประสาททอง (ละครร่วมสมัย)

นิทรรศการ, ประวัติ, ผลงาน, ศิลปินแห่งชาติ, เบิร์ด - ธงไชย แมคอินไตย์, แบบเบิร์ดเบิร์ด, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, บันเทิง,​ ข่าว, ซูมซอกแซก

ส่วนงานนิทรรศการฯ มีการจัดแสดงประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 อาทิ นิทรรศการของ เบิร์ด – ธงไชย แมคอินไตย์ ที่บอกเล่าเรื่องราวตลอดระยะเวลาร่วม 40 ปี บนเส้นทางแห่งความสำเร็จ พร้อมจัดแสดงรางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ รวมถึงผลงานทางวัฒนธรรม “แบบเบิร์ดเบิร์ดแบบไทย ไทย” นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการผลงานอันทรงคุณค่าที่หาชมได้ยากของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ทั้ง 12 ท่าน

โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ฟรี ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2567 ในวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย