“คาราบาวตะวันแดง” คว้ารางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2021 สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ ตอกย้ำความยอดเยี่ยมการบริหารองค์กร

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด ได้รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2021 สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence)

ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการในสาขาต่างๆ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ข่าว, คาราบาวตะวันแดง, รางวัล, ธุรกิจ, ซูมซอกแซก

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด บริษัทเปิดเผยว่า รางวัลที่บริษัทได้รับในครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ การบริหารองค์กรที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมกับการกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเน้นการนำพลังของคนรุ่นใหม่ มาใช้ในการบริหารจัดการ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง และปัจจัยเสี่ยงมากมาย โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ ผลรางวัลมาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงทั่วประเทศและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารองค์กรในสาขานั้นๆ รวมถึงผลลัพธ์และความสำเร็จจากการดำเนินงาน