“คิดถึง…สมเด็จย่า” ครั้งที่ 24 Virtual Exhibition น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสครบรอบ 121 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ศูนย์การค้าสยามพารากอน และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ “สมเด็จย่า” ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

ข่าว, นิทรรศการ, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง, สมเด็จย่า, ซูมซอกแซก

จัดทำนิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี

ในพุทธศักราช 2564 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) จึงปรับรูปแบบนิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า” ครั้งที่ 24 เป็นนิทรรศการเสมือนจริง หรือ Virtual Exhibition

ข่าว, นิทรรศการ, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง, สมเด็จย่า, ซูมซอกแซก

นิทรรศการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตร ของสมเด็จย่า ทั้งการเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ สมเด็จย่ากับทหารและตำรวจตระเวนชายแดน พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุข รวมถึงพระราชกรณียกิจที่ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนงานอดิเรกที่ทรงโปรดหลังว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจต่างๆ ในรูปแบบเสมือนจริง หรือ Virtual Exhibition ประกอบกับการนำเสนอพระราชานุสาวรีย์และประติมากรรมสมเด็จย่า ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่าผ่าน Virtual Exhibition ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ www.kidtungsomdetya.com