“Keep in the dark” นิทรรศการภาพวาดจิตรกรรมสีน้ำของ ตะวัน วัตุยา

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญชมนิทรรศการ Keep in the dark โดย ตะวัน วัตุยา
ภัณฑารักษ์ : กฤษฎา ดุษฎีวนิช

การต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความหมายที่แท้จริงในคำว่าประชาธิปไตยนั้นผ่านบาดแผลและชีวิตมานับไม่ถ้วน ความสลับซับซ้อนของปัญหายังไม่เคยได้ถูกคลี่คลาย หากแต่ในเศษซากนั้นๆยังมีความจริงซ่อนอยู่ หรืออย่างน้อยอาจเป็นเพียงข้อเท็จจริงที่รอให้คนรุ่นหลังมาร่วมค้นหาคำตอบต่อไป

ข่าว, หอศิลป์, มหาวิทยาลัย, ศิลปากร, นิทรรศการ, Keep in the dark, ตะวัน วัตุยา, ศิลปะ, สีน้ำ, ซูมซอกแซก

รอยเคลื่อนที่เกิดขึ้นในสังคมสภาวะนี้ มิได้มีหน้าตาเสมือนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในครั้งที่ผ่านๆมา กระบวนการเพื่อให้ไปสู่ยังจุดหมุดหมายปลายทางนั้นต้องผ่านชั้นต่างๆทางสังคมที่เป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นจารีตประเพณี วัฒนธรรมกฎหมายหรือแม้กระทั่งกฎหมู่ แต่ในขณะเดียวกันกระบวนการเพื่อให้พูดในสิ่งที่พูดไม่ได้นั้นได้เอ่อล้นดันเพดานของการสื่อสาร การตั้งคำถามต่างๆ นานาปรากฏออกมาอย่างไม่น่าเชื่อ และเกิดขึ้นในสังคมไทยในทศวรรษนี้

ข่าว, หอศิลป์, มหาวิทยาลัย, ศิลปากร, นิทรรศการ, Keep in the dark, ตะวัน วัตุยา, ศิลปะ, สีน้ำ, ซูมซอกแซก

Keep in the dark คือนิทรรศการภาพวาดจิตรกรรมสีน้ำของ ตะวัน วัตุยา ศิลปินผู้ใช้เทคนิคสีน้ำอันเป็นเอกลักษณ์ในการถ่ายทอดภาพบุคคลที่แสดงออกได้ถึงอารมณ์ ความรู้สึก และลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลได้อย่างน่าสนใจ ในนิทรรศการนี้ตะวันได้เข้าไปจับจ้องปรากฏการณ์ต่างๆทางสังคมที่กำลังบิดเบี้ยว/ผิดเพี้ยน บันทึกสถานการณ์แบบฉับพลัน และสะท้อนออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมสีน้ำที่มีความหยอกล้อกับความเป็นไปทางสังคม เป็นดั่งการรวบรวมการเดินทางของตะวันที่ได้พบเจอกับผู้คนและเรื่องราวของความเห็นต่างทางการเมือง โดยภาพใบหน้าบุคคลเหล่านั้น ตลอดจนบทบันทึกปรากฏการณ์และสถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประวัติศาสตร์ไทย ได้กลายมาเป็นผลงานที่สะท้อนเรื่องราวต่างๆมากมายที่รอให้ผู้ชมมาสืบเสาะค้นหา

นิทรรศการเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2564 วันจันทร์ถึงเสาร์ 9.00 – 18.00 น. (ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)
* เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หอศิลป์จึงจำกัดจำนวนผู้เข้าชม