บี.กริม ผนึกสตาร์ทอัพ “อัลโต้เทค” คว้ารางวัลชนะเลิศ The Best Performance ARI Tech Startup Award จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีด้านประหยัดพลังงาน ต่อยอดธุรกิจในอนาคต

บี.กริม ร่วมกับอัลโต้เทค (AltoTech) บริษัทสตาร์ทอัพด้านการจัดการพลังงานชนะเลิศรางวัล The Best Performance ARI Tech Startup Award

ข่าว, บี กริม, สตาร์ทอัพ, อัลโต้เทค, พลังงาน, ซูมซอกแซก

ในกิจกรรม Demo Day ซึ่งเป็นเวทีการนำเสนอผลงานและแผนธุรกิจของสตาร์ทอัพกับนักลงทุนขนาดใหญ่ ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Agency – NIA) ในโครงการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ NIA Deep Tech Incubation Program @ EEC

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 บี.กริม ได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกับองค์กรธุรกิจชั้นนำ โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาสตาร์ทอัพที่เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเชิงลึกในกลุ่ม  ARI-Tech (AI, Robotics และ Immersive IoT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ จากบริษัทสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการกว่า 100 บริษัท สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จับคู่สตาร์ทอัพและบริษัทพันธมิตรเข้าสู่รอบสุดท้ายรวม 10 ทีม โดย บี.กริม ได้จับคู่กับ “อัลโต้เทค” บริษัทสตาร์ทอัพผู้พัฒนาแพลตฟอร์มในการจัดการการใช้พลังงานภายในอาคารด้วยเทคโนโลยี AI และ IoT และได้เลือกอาคาร Garden Wing ซึ่งตั้งอยู่ใน บี.กริม สำนักงานใหญ่ ถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อทำการทดสอบความเป็นไปได้ของโครงการ

ข่าว, บี กริม, สตาร์ทอัพ, อัลโต้เทค, พลังงาน, ซูมซอกแซก

สำหรับขั้นตอนดำเนินงาน อัลโต้เทค ได้ทำการสำรวจโครงสร้างอาคาร การใช้พลังงานภายในอาคาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ พร้อมนำเสนอโซลูชันลดการใช้พลังงานในอาคารด้วยการติดตั้งเซ็นเซอร์พร้อมอุปกรณ์ IoT และแพลตฟอร์มจัดการพลังงานที่ชื่อว่า Alto Energy Edge ซึ่งสามารถจัดการการใช้พลังงานภายในอาคารด้วยข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT โดยมี AI ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งทำให้อาคารสามารถจัดการพลังงานได้อย่างอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี Self-driving Building ส่งผลให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กรที่มุ่งลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระบบ AI สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบด้วย

  • ปรับม่านอัตโนมัติตามความเข้มของแสง (Ambient Light) จากภายนอกอาคาร
  • ปรับการทำงานของเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติตามจำนวนคน โดยใช้กล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวหรือปริมาณโหลดความร้อนภายในอาคาร โดยใช้ AI ปรับระดับความเย็นซึ่งเรียนรู้จากความสบายของผู้ใช้อาคาร
  • ปรับการทำงานของเครื่องเติมอากาศ (Fresh Air Unit) อัตโนมัติตามปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคาร
  • ตรวจวัดการใช้พลังงานแบบ Real Time รวมถึงเชื่อมต่อกับระบบโซลาร์เพื่อตรวจสอบการใช้ไฟและกำลังการผลิตไฟฟ้า โดยใช้ข้อมูลร่วมกับการจัดการพลังงานภายในอาคาร เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ตรวจสอบสถานะการทำงานและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารผ่านแพลตฟอร์มจัดการพลังงานด้วยระบบ AI หรือ Manual
  • ประเมินสภาพอากาศปัจจุบันด้วยสถานีตรวจวัดอากาศ (Weather Station) และการพยากรณ์อากาศเพื่อปรับการใช้พลังงานภายในอาคาร
  • จำลองการใช้พลังงานภายในอาคารด้วยแบบจำลองดิจิทัล (Digital Twin)

ข่าว, บี กริม, สตาร์ทอัพ, อัลโต้เทค, พลังงาน, ซูมซอกแซก

มร. ฟาบรีส กู๊ดซ์แมน ประธานกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จํากัด เปิดเผยว่า บี.กริม มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและอัลโต้เทคในการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน AI และ IoT ซึ่งนวัตกรรมของอัลโต้เทคนั้นมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของ บี.กริม ในอนาคต ที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังตอบโจทย์ปรัชญาในการ                 ”ดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อสร้างความศิวิไลซ์ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ” ของ บี.กริม ซึ่งแพลตฟอร์มในการจัดการพลังงานของอัลโต้เทค สามารถเข้ามาเติมเต็มโซลูชันด้านการประหยัดพลังงานและการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีของ บี.กริม ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

นายวโรดม คำแผ่นชัย ซีอีโอ บริษัท อัลโต้เทค จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยความร่วมมือกับ บี.กริม บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ IoT และแพลตฟอร์ม AI ในการจัดการพลังงานเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งนอกจากจะสามารถลดการใช้พลังงานภายในอาคาร Garden Wing ลงได้สูงสุดถึง 28% ต่อปีแล้ว ยังมีระบบ Feedback ด้วย QR Code ผ่านสมาร์ทโฟน ให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารแจ้งให้ระบบ AI เรียนรู้ถึงระดับความสบาย และทำให้อาคารสามารถปรับการใช้พลังงานและระดับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อลดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์

“เราได้นำเสนอผลการดำเนินงานนี้ในกิจกรรม Demo Day ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และได้รับรางวัลชนะเลิศ The Best Performance ARI Tech Startup Award ซึ่งต้องขอขอบคุณทั้งบี.กริม และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด” นายวโรดม กล่าว

ข่าว, บี กริม, สตาร์ทอัพ, อัลโต้เทค, พลังงาน, ซูมซอกแซก

ปัจจุบันธุรกิจด้านอุตสาหกรรมของ บี.กริม มีโซลูชันด้านการประหยัดพลังงานและการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โครงสร้างพื้นฐานของอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงาน รวมไปถึงการออกแบบระบบภายในอาคารที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น ระบบควบคุมคุณภาพอากาศและยับยั้งเชื้อโรค ระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้ข้อมูลทางชีวภาพ (Biometric) และระบบจัดการอาคารผ่าน IoT เป็นต้น

บี.กริม มีเป้าหมายที่จะพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ เช่น ธุรกิจด้าน IoT พร้อมเทคโนโลยีดิจิทัลที่ล้ำสมัยเพื่อตอบรับกับความต้องการของตลาดที่กำลังเติบโตขึ้น ซึ่งหลังจากโครงการนี้ บี.กริม และอัลโต้เทค มีแผนที่จะร่วมมือพัฒนาโซลูชันด้าน AI และ IoT ที่มุ่งเน้นด้านการประหยัดพลังงาน และต่อยอดในเชิงธุรกิจต่อไปในอนาคต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bgrimmgroup.com/ และ https://altotech.net/