Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX) ตอกย้ำความสำเร็จต่อเนื่องปีที่ 2 พร้อมจัดเต็ม 11 วัน

“Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX)” แพลตฟอร์มของพลังร่วมขององค์กรด้านความยั่งยืนครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ข่าว, Thailand Sustainability Expo 2021, TSX, ไทยเบฟ, ออนไลน์, นิทรรศการ, ซูมซอกแซก

โดยปีนี้จัดในรูปแบบการจัดนิทรรศการออนไลน์แบบเสมือนจริง (Virtual Expo) ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) นับเป็นมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทย ที่มีการรวมตัวของภาคีเครือข่ายด้านความยั่งยืนจำนวนมากที่สุดจากการผสานความร่วมมือครั้งสำคัญของพันธมิตรที่เป็นองค์กรต้นแบบความยั่งยืนระดับโลกของประเทศไทยที่รับที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Word Industry leader ในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI นำโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแคน จำกัด บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และ อีกหลายองค์กรชั้นนำในเครือข่าย TSCN (Thailand Supply Chain Network)

ข่าว, Thailand Sustainability Expo 2021, TSX, ไทยเบฟ, ออนไลน์, นิทรรศการ, ซูมซอกแซก

พบกับนวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมระดับโลก ทอล์คจากวิทยากรและนักปฏิบัติตัวจริง และแหล่งช้อปสินค้าจากธุรกิจยั่งยืนมารวมไว้ในที่เดียว ชมนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน การเสวนาให้ความรู้ และกิจกรรมอื่นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2564 – 10 ตุลาคม 2564 รวมทั้งหมด 11 วัน บนโลกออนไลน์ tsx2021.thailandsustainabilityexpo.com เรียกได้ว่าเป็นพลังร่วมครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างองค์กรชั้นนำของประเทศไทย ที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาร่วมกันเนรมิตงานครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อสร้างการรับรู้ต่อคนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไปถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่นำไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

ข่าว, Thailand Sustainability Expo 2021, TSX, ไทยเบฟ, ออนไลน์, นิทรรศการ, ซูมซอกแซก

เกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องนี้ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การจัดงาน Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX) ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุผลแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งไทยเบฟ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และยังสอดคล้องตามพันธกิจของบริษัทที่มุ่ง ‘สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต’ แม้ในสถานการณ์ COVID-19 ไทยเบฟ และภาคีเครือข่ายพันธมิตรในด้านความยั่งยืนทุกภาคส่วนก็ยัง มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพลังกันขับเคลื่อน แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับตัวให้เข้ากับยุค New Normal ด้วยการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดงาน Thailand Sustainability Expo ให้อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบเสมือนจริง (virtual) ซึ่งนับได้ว่าเป็นการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสเพราะจะทำให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จากทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเดินทาง โดยในปีนี้ นอกจากการเสวนาด้านความยั่งยืนแล้ว ในงานยังมีการนำนวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมระดับโลกออกแสดง รวมถึงมีกิจกรรมต่างๆให้กับนักศึกษาและเยาวชนด้วย อาทิ TSX Hackathon และ Waste Hero Award ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมเหล่านี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและลงมือปฏิบัติจริงให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมด้วยตนเอง”

ข่าว, Thailand Sustainability Expo 2021, TSX, ไทยเบฟ, ออนไลน์, นิทรรศการ, ซูมซอกแซก

Thailand Sustainability Expo 2021 มีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 10 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์แบบเสมือนจริง (Virtual Expo) โดยในงานแบ่งเป็น 7 โซนหลัก ดังนี้

1. โซน TSX Town Hall  เป็นเวทีสำหรับ พิธีเปิด-ปิดงาน และการมอบรางวัลกับผู้ชนะในกิจกรรมต่างๆ

2. Innovation Pavilion จุดไฮไลท์ รวบรวมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนจากทั่วมุมโลก อาทิ SEA BIN  (เครื่องดูดขยะทะเล) PAVEGEN (แผ่นปูพื้นสร้างพลังงาน) และอาหารจากอากาศ (AIR-PROTEIN) เข้าชมนิทรรศการได้แบบ 360 องศา เรียนรู้เรื่องราวทางแก้ไขปัญหาเพื่อโลก และสนุกกับเกมมากมาย แบ่งเป็น 3 โดมสำคัญคือ “เปลี่ยนขยะเป็นคุณค่า” “แปลงเป็นพลังงานสะอาด” “ปรับชีวิตสู่สมดุล”

ข่าว, Thailand Sustainability Expo 2021, TSX, ไทยเบฟ, ออนไลน์, นิทรรศการ, ซูมซอกแซก

3. โซน Corporate Pavilion เป็นการรวบรวมโครงการและกิจกรรมตัวอย่างเพื่อความยั่งยืนขององค์กรภาคีเครือข่าย นอกจากบริษัทเอกชนชั้นนำของไทยแล้ว ยังมีการโชว์นวัตกรรมจากสถาบันการศึกษา และมูลนิธิที่ช่วยเหลือสังคมอีกมากมาย โดยจำลองบรรยากาศให้เหมือนเดินชมนิทรรศการอยู่ในสวนร่มรื่น เป็นกันเอง

4. โซน Marketplace เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าต่างๆ ของธุรกิจรายย่อยมากกว่า 100 ร้านค้าที่มานำเสนอสินค้าหรือแนวคิดด้านการทำธุรกิจที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยสามารถซื้อขายได้จริง แนวสินค้ามี 3 ธีม ได้แก่ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

ข่าว, Thailand Sustainability Expo 2021, TSX, ไทยเบฟ, ออนไลน์, นิทรรศการ, ซูมซอกแซก

5. โซน Art for Sustainability  โซนโชว์งานศิลปะ อาทิ งานศิลปะสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมจาก Bangkok Art Biennale ภาพถ่ายที่สะท้อน Sustainability จากสมาคมถ่ายภาพฯ และกิจกรรม Art Community จากแบรนด์ SangSom

6. โซน Main Stage ร่วมฟังไอเดีย ตัวอย่างการลงมือทำ การแชร์ประสบการณ์และความสำเร็จจากวิทยากรมากกว่า 50 ชีวิตที่จะมาให้ความรู้เรื่องความยั่งยืน และพบกับทอล์คสร้างแรงบันดาลใจจากองค์กรชั้นนำ และ เหล่า influencers รักษ์โลกและทำเพื่อสังคมอย่างจริงจัง

7.C asean เรียนรู้ข้อมูลของ ซี อาเซียนองค์กรสำคัญที่จัดงาน TSX และเป็นจุดแลกแต้ม TSX Shaper Points

ข่าว, Thailand Sustainability Expo 2021, TSX, ไทยเบฟ, ออนไลน์, นิทรรศการ, ซูมซอกแซก

ทั้งนี้ทุกโซนสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมสะสมแต้ม TSX Shaper Points เพื่อแลกรับส่วนลดร้านค้าในงาน และรางวัลสุดประทับใจ (จำนวนจำกัด) TSX2021 งานเดียวที่ผู้เข้าร่วมชมงานจะได้รับคำตอบเพื่อช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น เป็น แพลตฟอร์มด้านความยั่งยืนของประเทศไทยและระดับภูมิภาคอาเซียนแบบออนไลน์ที่มีภาคีเครือข่ายมากที่สุด และเป็นเวทีแห่งโอกาสที่หาจากที่ไหนไม่ได้ เพราะมีกิจกรรมการประกวดเพื่อเชื่อมโยงเยาวชนให้ได้มีส่วนร่วมในการค้นหาทางออกให้โลกน่าอยู่มากขึ้น

ข่าว, Thailand Sustainability Expo 2021, TSX, ไทยเบฟ, ออนไลน์, นิทรรศการ, ซูมซอกแซก

ทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจของกลุ่มไทยเบฟที่นำมาสู่ภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง สามารถเข้าไปติดตาม TSX2021 ได้ที่ Line และ Facebook: TSXOfficial และเข้าสู่โลกออนไลน์ด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทาง tsx2021.thailandsustainabilityexpo.com