ไดกิ้น มอบเครื่องปรับอากาศและ Bioantibody Filter จำนวน 7 เครื่อง ให้คลินิกทันตกรรม สถาบันประสาทวิทยา

นายบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด มอบเครื่องปรับอากาศและ Bioantibody Filter พร้อมติดตั้งจำนวน 7 เครื่อง รวมมูลค่าประมาณ 200,000 บาทให้แก่คลินิกทันตกรรม สถาบันประสาทวิทยา

ไดกิ้น, เครื่องปรับอากาศ, ซูมซอกแซก

โดยมีนายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา เป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วยผู้บริหารสถาบันประสาทวิทยา ประกอบด้วย ว่าที่พันตรีเรืองฤทธิ์ หมีวัน รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และทันตแพทย์หญิง สุวลี ถาวรรุ่งโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร. ตุลย์ มณีวัฒนา อดีตนายกสมาคมปรับอากาศแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ สถาบันประสาทวิทยา

 

ภาพจากซ้ายไปขวา 

  • ทันตแพทย์หญิง จิรภัทร มงคลขจิต
  • ว่าที่พันตรีเรืองฤทธิ์ หมีวัน รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ
  • ทันตแพทย์หญิง สุวลี ถาวรรุ่งโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
  • นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา
  • นายบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
  • ผศ.ดร. ตุลย์ มณีวัฒนา อดีตนายกสมาคมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
  • นายชาญชัย สุระรัตน์ชัย ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จากัด