ดารา นักแสดง ชวนอุดหนุนผักจากเกษตรกร ณ ตลาดสี่มุมเมือง การันตีคุณภาพ-ราคายุติธรรม

ตลาดสี่มุมเมือง ศูนย์กลางค้าส่งผัก-ผลไม้ชั้นนำของเอเชีย ถือเป็นตลาดค้าส่งผักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยปริมาณการซื้อขายผักต่อวันที่มากที่สุด ในปริมาณกว่า 6,000 ตันต่อวัน ครอบคลุมผักทุกชนิด

ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ตลาดสี่มุมเมือง ได้สนับสนุนเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผักชนิดต่างๆ เข้ามาจำหน่ายตรงกับผู้ซื้อ ณ “อาคารรถผัก” ช่วยเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้มากขึ้น

ตลาดสี่มุมเมือง, ตลาดค้าส่งผัก, ไวรัสโควิด-19, ซูมซอกแซก

กลุ่มที่ให้การสนับสนุนเกษตรกรอีกกลุ่ม คือ ดารา นักแสดง ที่พร้อมใจเลือกผักจากตลาดสี่มุมเมือง ซึ่งมีคุณภาพดี สดใหม่ ราคายุติธรรม ส่งตรงจากสวนทุกวัน นำโดย ทับทิม อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์, อ้อม พิยดา จุฑารัตนกุล, เบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา และ มิค บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ, เกด ธิญาดา พรรณบัว และหนูเล็ก ภัทรวดี ปิ่นทอง

ตลาดสี่มุมเมือง, ตลาดค้าส่งผัก, ไวรัสโควิด-19, ซูมซอกแซก ตลาดสี่มุมเมือง, ตลาดค้าส่งผัก, ไวรัสโควิด-19, ซูมซอกแซก

ร่วมสนับสนุนเกษตรกร ซื้อผักคุณภาพดีในราคายุติธรรม ส่งตรงจากสวน อิ่มอกอิ่มใจแบบสบายกระเป๋า กับผักสดนานาชนิดครบครันที่สุดในประเทศไทย ทั้งได้ช่วยเหลือเกษตรกร ณ ตลาดสี่มุมเมือง