วันเดียวเที่ยวบางปะอิน ชมงานศิลป์ทรงคุณค่า ณ “พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน”

เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าโดยช่างฝีมือชาวไทย ให้ประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิด “พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน” จึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวบผลงานศิลปะชิ้นสำคัญของแผ่นดิน ผลงานสถาบันสิริกิติ์

โดยเป็นที่จัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้คัดเลือกจากงานที่มีความงดงามทรงคุณค่าจนถือเป็นศิลปวัตถุของแผ่นดิน จากฝีมือของช่างสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา เช่น พระที่นั่งพุดตานถมทอง, เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์จำลอง, บุษบกมาลา, ฉากผ้าปักป่าหิมพานต์, ฉากไม้แกะสลักเรื่องสังข์ทองและป่าหิมพานต์ ฯลฯ ซึ่งเคยจัดแสดงในนาม นิทรรศการศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคมก่อนจะนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่นี้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

ทั้งนี้ในบริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของอาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของศิลปะการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และผลงานสร้างสรรค์งานศิลปะที่เนื่องด้วยโขน ตลอดจนจัดเก็บฉากและนำอุปกรณ์ประกอบฉากชิ้นเด่นจำนวนมากที่เคยปรากฏโฉมบนเวทีแสดงตอนต่าง ๆ อาทิ หนุมานอมพลับพลาในการแสดงตอน “ศึกไมยราพ”, เรือสำเภาหลวงในการแสดงตอน “พิเภกสวามิภักดิ์” รวมถึงประติมากรรมร่างหนุมานขนาด ๑๕ เมตร และประติมากรรมร่างนางผีเสื้อสมุทรขนาดใหญ่ ในการแสดงตอนล่าสุด “สืบมรรคา”  มาจัดแสดงด้วยเทคนิคที่ทันสมัยน่าตื่นตาตื่นใจ ทั้งนี้ ผู้เข้าชมสามารถรับชมวีดิทัศน์บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของโขน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำบรรยาย และพาเที่ยวชมตามจุดต่าง ๆ ไล่เรียงไปในแต่ละจุด

นอกจากนี้ในพื้นที่อำเภอบางปะอิน บริเวณใกล้เคียงกับพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมาย เช่น พระราชวังบางปะอิน พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยมีการสร้างพระที่นั่ง พระตำหนัก และตำหนักต่าง ๆ ขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับรับรอง พระราชอาคันตุกะและพระราชทานเลี้ยงในโอกาสต่างๆ

วัดนิเวศธรรมประวัติ ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕ ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำ ฝั่งตรงข้ามพระราชวังบางปะอิน จึงต้องนั่งกระเช้าไฟฟ้าลอยเหนือน้ำเพื่อข้ามแม่น้ำไปยังบริเวณวัด, มูลนิธิพระมหามงคลพุทธนิมิตอวโลกิเตศวร ชื่นชมความงามของสถาปัตยกรรมจีน สักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม ปาง ๔ พระพักตร์ หรือ พระมหาจักรพรรดิพระโพธิสัตว์กวนอิม ออกแบบสร้างโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้หินหยกขาวทั้งหมด เป็นต้น