“หอสมุดรัฐสภา” สหรัฐฯ กับ “หนังสือที่ระลึก” ผอ.กำพล

ผ่านไปเรียบร้อยแล้วอย่างสมบูรณ์และสมเกียรติอย่างยิ่ง สำหรับพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก นายกำพล วัชรพล และการเปิดพิพิธภัณฑ์กำพล วัชรพล ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อเวลา 16.00-18.00 น. ของวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา

วันนี้ ผมได้รับข่าวสารจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการจัดงาน ซึ่งมี พี่มานิจ สุขสมจิตร เป็นประธานขอให้ช่วยเผยแพร่เพื่อความภาคภูมิใจของพวกเราชาวไทยรัฐและน่าจะเป็นความภูมิใจสำหรับชาวไทยทั่วๆ ไปด้วยอีกข่าวหนึ่ง

นั่นก็คือเอกสารและประวัติของท่าน ผอ.กำพล วัชรพล ตลอดจนหนังสือรวมทั้งสิ้น 4 เล่ม ที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับงานนี้ และได้มอบให้แก่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน…จะได้มีโอกาสไปเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือประจำ Library of Congress หรือ หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ในเร็วๆ นี้

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า หอสมุดรัฐสภาอเมริกันเป็นหอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา

เมื่อวานนี้เอง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้รับจดหมายจากคุณ กิตติพงษ์ สุ่นประเสริฐ ผู้แทน Library of Congress สำนักงานประเทศไทย มีใจความสำคัญบางส่วนดังนี้

“ในโอกาสที่ทางมูลนิธิไทยรัฐจะได้จัดงานประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก นายกำพล วัชรพล และเปิดพิพิธภัณฑ์กำพล ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 และได้เตรียมหนังสือที่มีคุณค่าจำนวนสี่เล่ม ได้แก่ กำพล วัชรพล บุคคลสำคัญของโลก, คนไทย…บุคคลสำคัญของโลก, รวมปาฐกถาพิเศษ งานวันกำพล วัชรพล และ “กำพล วัชรพล คนของโลก” เป็นของที่ระลึกแก่ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานนั้น

“ด้วยเหตุที่ Library of Congress หรือหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ซึ่งเป็นหอสมุดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีภารกิจในการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มีคุณค่าจากทั่วโลก เพื่อรวบรวมให้สมาชิกรัฐสภาอเมริกัน ประชาชนชาวอเมริกัน ได้ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับวิทยาการ และความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆในโลก อย่างถูกต้องจากเอกสารต้นฉบับโดยตรง”

“ดังนั้นทางสำนักงานหอสมุดฯจึงขอรับความอนุเคราะห์หนังสือที่จะแจกในงานประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก นายกำพล วัชรพล ชื่อเรื่องละ 2 เล่ม ผ่านทางผู้แทนสำนักงานประจำประเทศไทยเพื่อจะนำหนังสือชุดนี้ส่งไปเก็บที่ Library of Congress ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อบริการแก่สมาชิกรัฐสภา นักศึกษา และประชาชนชาวอเมริกันที่สนใจค้นคว้าเรื่องประวัติการพิมพ์ และสื่อมวลชนไทย จะได้ทราบเกียรติประวัติของคุณกำพล วัชรพล อย่างถูกต้องเที่ยงตรงสืบไป”

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้แทนหอสมุดรัฐสภาอเมริกันประจำประเทศไทยเรียบร้อยแล้วครับ เข้าใจว่าคงจะเดินทางไปถึงหอสมุดฯเพื่อให้ชาวอเมริกันและคนไทยในสหรัฐอเมริกามีโอกาสได้อ่าน ได้ค้นคว้าในเร็วๆวันนี้

และเพื่อให้รายงานข่าวส่งท้ายงานเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญของโลก สำหรับท่าน ผอ.กำพล วัชรพล เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ผมขออนุญาตนำบทกวีที่ศิลปินแห่งชาติ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ บรรจงแต่งขึ้นและได้นำมาขับขานในงานเฉลิมฉลองเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา…มาลงไว้ในคอลัมน์นี้ด้วยนะครับ

๏ กำพล วัชรพล ๏

กำ พล กำหนดรู้ กำลัง ใจแล
พล พิริยะ ยงยัง ประโยชน์ให้
วัชร จรัสจิระประดัง ประดับโลก
พล สถิตไทยรัฐไท้ พิทักษ์พื้นภูมิสยาม

กำพล วัชรพล ผู้บันดลพลังภิราม
ไทยรัฐจรัสนาม ผู้นำสื่อมวลชนไทย

สร้างสื่อที่สร้างสรรค์ สร้างสถานสิกขาลัย
โรงเรียนทั้งใกล้ไกล คือ ไทยรัฐวิทยา

ศรีศตวรรษวาร จารจารึก ผนึกตรา
คนดีของโลกา นาม กำพล วัชรพล

ในนามของพวกเราชาวไทยรัฐ ผมขอขอบคุณศิลปินแห่งชาติ “เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” ไว้ ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง.

“ซูม”