“ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 18”

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 18.00 ณ ท้องพระโรง หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระโดยมี คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ พร้อมกิจกรรมเสวนาโดย 8 ศิลปิน เวลา 16.00 . ในวันเปิดนิทรรศการ 

นิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี นำเสนอผลงานของ 8 ศิลปินที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนสร้างสรรค์ เพื่อดำเนินโครงการในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โครงการที่ได้รับคัดเลือกนี้ล้วนแสดงถึงกระบวนการสร้างสรรค์อันน่าสนใจและโดดเด่น โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยในครั้งนี้ เป็นปีแรกที่ได้ริเริ่มทุนรางวัลประเภทการประพันธ์ดนตรี จำนวน 1 รางวัล โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 18

โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศิลปินที่ทำงานสร้างสรรค์ให้มีโอกาสในการทำงานและเผยแพร่สู่สาธารณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยและการประพันธ์ดนตรีในประเทศไทย ศิลปินทั้ง 8 ผู้ได้รับทุน ได้แก่ ประดิษฐ์ แสงไกร,ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร,พงศ์เดช  ไชยคุตร,วรวิทย์ แก้วศรีนวม,ศิระ สุวรรณศร,สุจิน สังวาลย์มณีเนตร,อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี,โอภาส เจริญสุข นิทรรศการจัดแสดง วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม จนถึงวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 

เปิดให้ชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 9.00 – 19.00 . เสาร์ 9.00 – 16.00 . (เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการหากสถานศึกษาสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 084-531-0044 และ 086-776-0490