วันวิสาขบูชา 2561 วันแห่งการคิดดีทำดี

วันนี้ 29 พฤษภาคม 2561 ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 เป็นวัน “วิสาขบูชา” ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 แต่ปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนเป็นวันเพ็ญเดือน 7 ดังเช่นปีนี้

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า “วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวัน ประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ล้วนแต่เป็นวันเพ็ญเดือน 6 ทั้งสิ้น เพียงแต่ ต่างปีกัน

ชาวพุทธทั่วโลกจะพร้อมใจกันจัดพิธีอันเป็นพุทธบูชาขึ้นทุกประเทศในวันนี้ ต่างกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาในวันอื่นที่อาจจะมีการจัดขึ้นเป็นบางประเทศเท่านั้น

นอกจากนี้ นับแต่ปี 2542 เป็นต้นมา สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีมติให้ “วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญนานาชาติ หรือ International Day และได้มีการเฉลิมฉลองติดต่อกันมาหลายปีแล้ว

รวมทั้งปีนี้ซึ่งมีการเฉลิมฉลองและประชุมใหญ่ในประเทศไทยจากตัวแทนของประเทศที่นับถือพุทธศาสนากว่า 30 ประเทศ ดังที่ผมเคยเขียนกราบเรียนท่านผู้อ่านไปแล้วก่อนหน้านี้

ด้วยความสำคัญของวันวิสาขบูชาดังได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น และในโอกาสที่วันวิสาขบูชาเวียนมาบรรจบอีกครั้ง ในวันนี้ผมจึงขอถือโอกาสเชิญชวนท่านผู้อ่านทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติตามแนวทางที่บรรพบุรุษของเราได้ดำเนินการมาแต่ครั้งโบราณกาล

โดยเฉพาะการทำบุญตักบาตร การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและรำลึกถึงเหตุการณ์ทั้ง 3 ประการของพุทธศาสนาดังกล่าว

เกือบทุกวัดทั่วประเทศประกาศจะมีพิธี “เวียนเทียน” ในช่วงค่ำวันนี้ หากมีโอกาสไปร่วมได้ก็ขอเรียนเชิญทุกๆท่านนะครับ

สำหรับใน กทม.นอกจากวัดต่างๆจะจัดพิธีเวียนเทียนขึ้นแล้วที่ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ยังมีงานใหญ่ที่จัดมาตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม และวันนี้ 29 พฤษภาคม จะเป็นวันสุดท้าย

จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ในช่วงเช้า จะมีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เวลา 18.00 น. และจะมีพิธีเวียนเทียน เวลา 20.00 น.

สำหรับที่จังหวัดนครราชสีมา ผมได้รับแจ้งข่าวมาว่ามีการจัดงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมีประจำปี 2561” อย่างยิ่งใหญ่ และจะจัดติดต่อกัน เป็นเวลาถึง 32 วัน เริ่มมาจาก 11 พฤษภาคม ไปจนถึง 11 มิถุนายน ณ มณฑลพิธีห้อง MCC Hall เดอะมอลล์โคราช โดยมีกองทัพภาคที่ 2 เป็นแกนหลัก

โดยเฉพาะในวันนี้ช่วงเช้า จะมีการตักบาตรข้าวมธุปายาส ณ ห้อง MCC Hall ด้วย

ดังที่ผมเรียนไว้แล้วในช่วงต้นว่าอยู่ใกล้ที่ไหนก็ให้ไปร่วมงานที่นั่น สุดแต่จังหวะโอกาสและความตั้งใจของแต่ละท่าน

แต่ถ้าหากไม่สามารถไปร่วมงานใดงานหนึ่งได้เลย ผมก็ขออนุญาตเชิญชวนให้ท่านผู้อ่านใช้ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของวันนี้ เดินเข้าห้องพระในบ้านของท่านหรือมองขึ้นหิ้งพระของท่าน…หากไม่มีก็ขอให้ประนมมือนึกถึงพระรัตนตรัยสักคนละ 2-3 นาที

นึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ นึกถึงความดีงามต่างๆ และปวารณาตนที่จะเป็นคนดีและทำความดี ละเว้นความชั่วทั้งปวง

แม้ในช่วงนี้จะมีข่าวเกี่ยวกับความไม่งดงามของพระภิกษุจนต้องสละ สมณเพศและถูกคุมขังในเรือนจำ จากกรณีเงินทอนหลายต่อหลายรูป แต่ก็อย่างที่ผมเขียนไว้แล้ว อะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงาม ก็จำเป็นจะต้องจัดการให้ถูกต้อง และดีงามอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง

เพื่อเป็นการปกป้องพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป ทางที่ดีที่สุดอีกทางหนึ่งในการสืบต่อพระศาสนาของเราให้อยู่ยั่งยืนยงไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ก็คือการประพฤติชอบ ปฏิบัติชอบ ตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อย่างจริงจัง ของพวกเราชาวพุทธที่เป็นฆราวาสทั้งหลายนี่แหละครับ

ผมยังเชื่อมั่นว่าพุทธศาสนิกชนชาวไทย ยังคงเข้าใจยังคงเคารพและพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อยู่เสมอ

และผมก็เชื่อด้วยว่า มารศาสนาที่มีอยู่บ้าง จะไม่มีวันทำให้แก่นแท้ของพุทธศาสนาต้องเจือจางหรือเสื่อมลงไปแต่อย่างใด

ขอท่านผู้อ่านทุกท่านจงเจริญด้วยสติและปัญญา เนื่องในวันวิสาขบูชา 2561 โดยทั่วกันเทอญ.

“ซูม”