Tag Archives: หน้ากากอนามัย

พบนวัตกรรมล่าสุดของ ARROW กับ หน้ากากอนามัยจากผ้า “ViralOff” ช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (H3N2) ในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ออนไลน์ ปี 63 ระหว่างวันที่ 2-5 ก.ค. 63 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลก ด้วยวิถีชีวิตใหม่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็น “NEW NORMAL” หรือ “ความปกติในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม” ทำให้ทุกคนต้องหันมาดูแลสุขภาพตัวเองกันมากขึ้น ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ARROW ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมต่อสู้กับวิกฤตที่เกิดขึ้นในทุกช่วงสถานการณ์ เพื่อการดูแลสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้างด้วยความห่วงใย เพื่อทุกย่างก้าวของการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท

‘Mask Bank’ ต้นแบบองค์กรไม่แสวงกำไร หารือ พม. จ่อตั้ง ‘วิสาหกิจเพื่อสังคม’    

ปัญหาขาดแคลน “หน้ากากอนามัย” ช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐต้องเร่งแก้ปัญหา ท่ามกลางวิกฤตดังกล่าว ได้ก่อเกิด “ธนาคารหน้ากาก” (Mask Bank) สตาร์ทอัพที่ไม่แสวงกำไร ซึ่งเพิ่งเปิดตัวเมื่อ 23 มีนาคมที่ผ่านมา

ขาดทั้ง “หน้ากาก” ทั้ง “เจล” จะสู้ “โควิด–19” ได้ยังไง?

ขณะที่ผมเขียนต้นฉบับวันนี้หนังสือพิมพ์ทุกฉบับพาดหัวยักษ์หน้า 1 เหมือนๆกันว่า คนไทยที่ติดเชื้อ “โควิด-19” เสียชีวิตแล้วเป็นรายแรก เมื่อวันที่ 29 ก.พ. หลังจากเข้ารับการรักษาสถาบันบำราศนราดูรเป็นเวลาประมาณ 24–25 วัน