Tag Archives: 12 สิงหาคม

OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย กลับมาอย่าง “ยิ่งใหญ่” อีกครั้ง

ดังได้กล่าวแล้วว่า เดือน “สิงหาคม” ของทุกๆ ปีนับเป็นเดือนแห่งความปลื้มปีติของปวงชนชาวไทย เพราะเป็นเดือนที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชนจะร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

เริ่มแล้ว “สิงหา” มหาปีติ + “มันนี่ เอ็กซ์โป” โคราช

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม เตรียมตัวเข้าสู่วันมหามงคล “12 สิงหาคม” เฉลิมฉลอง 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง…