Tag Archives: โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา)

เอาใจช่วยขอให้ “สำเร็จ” โครงการ “รถไฟ” 3 สนามบิน

หนังสือพิมพ์หลายฉบับลงข่าวว่า วันพรุ่งนี้ พฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม ช่วงบ่ายๆ จะมีการลงนามสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด หรือที่เราเรียกกันย่อๆ ว่า “กลุ่มซี.พี.”

รถไฟฯ เชื่อม 3 สนามบิน วัดใจ “ผู้บริหาร” ซี.พี.

คงทราบกันดีแล้วว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ที่ประชุมได้อนุมัติและเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินกับกลุ่มกิจการร่วมค้าเครือเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งฯ หรือ CPH และพันธมิตรในวงเงิน 149,650 ล้านบาท

บทเรียนจาก “โฮปเวลล์” อย่าให้เสีย “ค่าโง่” ซ้ำซาก

เป็นอันว่ากระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องจ่ายค่าโง่ประมาณ 12,000 ล้านบาท ให้แก่ บริษัทโฮปเวลล์อย่างแน่นอนแล้ว จากการตัดสินของศาลปกครองสูงสุด

รถไฟเชื่อม 3 สนามบิน “ซีพี” โอเค…ซิกาแร็ต?

เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์หลายฉบับลงข่าวว่า คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) จะมีการเจรจาขั้นสุดท้ายกับกลุ่มซีพีในวันอังคารที่ 23 เมษายนนี้