Tag Archives: สำรวจ

วิเคราะห์ “นิด้าโพล” ล่าสุด เหตุผลที่ “ชอบ” คำตอบ “ข้อ 2”

เมื่อสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา “นิด้าโพล” ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของนิด้า หรือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ ได้เผยแพร่ผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่ 2 ปี 2565 กลายเป็นข่าวใหญ่อยู่หลายวัน