Tag Archives: วัดเล่งเน่ยยี่

“วัด”+“ศาลเจ้า”+“ห้าง” ร่วม “เสริมมงคล” ตรุษจีน

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ตรงกับ “วันไหว้” ของเทศกาลตรุษจีนปีเถาะพอดิบพอดี…รายการ “เสาร์สารพัน” กลับมาทำหน้าที่เชิญชวนเที่ยวงานต่างๆ

จาก…สถานี “วัดมังกร” ถึง…วัดมังกรกมลาวาส

หัวหน้าทีมซอกแซกเป็นคนไทยเชื้อสายจีน และเคยพักอยู่อาศัยสมัยเข้ามาเรียนหนังสือในกรุงเทพฯระยะแรกๆ ในย่านเยาวราช จึงค่อนข้างจะคุ้นเคยกับบรรยากาศของไชน่าทาวน์ สามารถเดินได้อย่างทะลุปรุโปร่งทั้งในซีกเยาวราชและเจริญกรุง