Tag Archives: พระพุทธ

อาราธนา “พระรัตนตรัย” บันดาล “ประเทศ” พ้นวิกฤติ

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หลัง หรือเดือน 8 หนที่ 2 ของปีนี้ตามปฏิทินจันทรคติของไทย…ตรงกับวัน “อาสาฬหบูชา” วันพระใหญ่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งสำหรับพุทธศาสนิกชน