Tag Archives: ทำบุญ

ถวาย “ระฆัง” ที่วัด “ระฆังฯ” บันทึกจาก “ระฆัง” ใบเก่า

ผมเพิ่งเขียนถึงพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หรือ “พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ แห่งวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ จังหวัดมุกดาหาร ในคอลัมน์ซอกแซกเมื่อวานนี้เอ

ทำความดี/ละเว้นความชั่ว ในวันประกาศ “พระศาสนา”

วันนี้ (พุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2565) ตรงกับวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 8 เป็น “วันอาสาฬหบูชา” หรือ “วันพระใหญ่” ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา…รองจากวันวิสาขบูชา และมาฆบูชาเพียงเท่านั้น

“เวียนเทียนทิพย์” 2565 “9 วัด” ในความทรงจำ

ซอกแซกสัปดาห์นี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล เป็นวัน “วิสาขบูชา” วันประสูติ-ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็น “วันพระใหญ่” ที่ใหญ่สุดในบรรดาวันพระใหญ่ทั้งหลายของพุทธศาสนา

“1 ชาม 1 บุญ” สู้โควิด-19 เรื่องดีๆ จาก “นายเงี๊ยบ”

คอลัมน์ผมวันนี้คัดลอกมาจากข่าวของสื่อออนไลน์หลายสำนักเมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมานี้เอง เป็นเรื่องของคนใจบุญใจกุศลคนหนึ่งที่ผมเคยเขียนถึงมาบ้างแล้วในคอลัมน์นี้