เดอะมอลล์กรุ๊ปเชิญชวน “รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ” ใน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

สงกรานต์ปีนี้ เดอะมอลล์กรุ๊ป คืนความสุขให้กับผู้สูงอายุ พร้อมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ล้านนาที่ดีงาม ส่งต่อวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของบรรพบุรุษที่ปฏิบัติสืบทอดมาอย่างยาวนาน จัดงาน “รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ”

เชิญชวนให้ลูกหลานใน อ.สารภี ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือของชุมชน ซึ่งเป็นการขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปแล้ว รวมทั้งขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง เนื่องในวันที่ 13 เมษายน หรือ “วันสังขานต์ล่อง” เทศกาลสงกรานต์ของล้านนา  ซึ่งถือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของชาวภาคเหนือและเป็นวันผู้สูงอายุด้วย

“สังขานต์” คือคำเดียวกับ “สงกรานต์” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า “ก้าวล่วงแล้ว” วันสังขานต์ล่องในภาษาล้านนา ตรงกับภาคกลาง คือวันมหาสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันสิ้นสุดของปีเก่า

นอกจากพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุแล้ว ภายในงานยังได้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งร่วมมอบข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่มแก่เหล่าสามเณรภาคฤดูร้อน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ อีกด้วย

ภายในงาน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป โดย คุณนงนุช นามวงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโสงานประชาสัมพันธ์การตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป เป็นผู้ดำเนินการ และได้รับเกียรติจาก คุณเกษม จักษุเวช บริษัท ดับบลิว.เค.ชี.อินเตอร์เทรด จำกัด และเทศบาล ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ร่วมมอบ