นิทรรศการ Allegory of the Cave (Part I)

นิทรรศการ Allegory of the Cave (Part I) นำเสนอเรื่องราวของผลงานจิตรกรรมที่เดินทางผ่านยุคสมัยของการเคลื่อนตัว แตกตัว เเละเปลี่ยนผ่านในแต่ละมิติของพัฒนาการทางศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย

สิ่งที่ปรากฏในนิทรรศการนี้คือแรงสั่นสะเทือนของสุนทรียศาสตร์ที่ผันเปลี่ยนดั่งแสงสว่างที่พร่าเลือน เล็ดลอดเข้ามาสู่ถ้ำแห่งกาลเวลาของการผันเปลี่ยนทางศิลปะ จนมาสู่ความชัดแจ้งของรูปแบบศิลปะในยุคสมัยหนึ่ง

นิทรรศการ Allegory of the Cave (Part I), ศิลปะ, จิตรกรรม, ศิลปิน, หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, วังท่าพระ, ข่าว, ซูมซอกแซก, จักรพันธุ์ โปษยกฤต

นิทรรศการนำเสนอผลงานของ จักรพันธุ์ โปษยกฤต จรูญ บุญสวน และอนันต์ ปาณินท์ และผลงานจิตรกรรมจากศิลปินรุ่นใหม่ ธนวัฒน์ นุ่มเจริญ พิชยะ คุณวัฒน์ และวรรณพล แสนคำ มาสร้างบทสนทนาแห่งยุคสมัย เผยให้เห็นร่องรอยของการแตกตัวในพัฒนาการทางศิลปะจากยุคหนึ่งสู่อีกยุคหนึ่ง ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมได้ขบคิดถึงรอยเคลื่อนทางศิลปะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจากศิลปะสมัยใหม่สู่ภาวะความเป็นร่วมสมัยผ่านผลงานจิตรกรรมในคลังสะสมศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร และผลงานจิตรกรรมของศิลปินรุ่นใหม่ที่เคลื่อนตัวไปข้างหน้าพร้อมกับสังคมที่กำลังจะผันเปลี่ยน

นิทรรศการ Allegory of the Cave (Part I), ศิลปะ, จิตรกรรม, ศิลปิน, หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, วังท่าพระ, ข่าว, ซูมซอกแซก, จักรพันธุ์ โปษยกฤต

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชมนิทรรศการ Allegory of the Cave (Part I)
(ภัณฑารักษ์ – กฤษฎา ดุษฎีวนิช)

นิทรรศการ Allegory of the Cave (Part I), ศิลปะ, จิตรกรรม, ศิลปิน, หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, วังท่าพระ, ข่าว, ซูมซอกแซก, จักรพันธุ์ โปษยกฤต

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567
วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)
ณ ชั้น 2 ตำหนักพรรณราย หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)