วิ่งเพื่อพ่อ (RUN FOR DAD) กิจกรรม แฟมิลี่ฟันรัน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน จัดกิจกรรม วิ่งเพื่อพ่อ (RUN FOR DAD) แฟมิลี่ ฟัน รัน (FAMILY FUN RUN 2023) เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566

ส่งเสริมการออกกำลังกาย และสร้างความรัก ความสุขของสถาบันครอบครัว ในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 อุทยานเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท

วิ่งเพื่อพ่อ (RUN FOR DAD) แฟมิลี่ฟันรัน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ, เอ็มดิสทริค, มูลนิธิมูลนิธิชัยพัฒนา, ในหลวงรัชกาลที่ 9, ข่าว, ซูมซอกแซก

กิจกรรม วิ่งเพื่อพ่อ (RUN FOR DAD) แฟมิลี่ ฟัน รัน (FAMILY FUN RUN 2023) มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

โดยเริ่มกิจกรรมจากอบอุ่นร่างกายโดยผู้เชี่ยวชาญจาก เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ จากนั้นประธานในพิธีคุณต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการวิ่ง โดยการวิ่งในวันนี้เป็นการวิ่งในรูปแบบ ฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร ภายในอุทยานเบญจสิริ ที่มีความสนุกสนาน

วิ่งเพื่อพ่อ (RUN FOR DAD) แฟมิลี่ฟันรัน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ, เอ็มดิสทริค, มูลนิธิมูลนิธิชัยพัฒนา, ในหลวงรัชกาลที่ 9, ข่าว, ซูมซอกแซก

ผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัลที่ระลึกที่ออกแบบสวยงาม และเป็นที่ประทับใจของ นักวิ่ง และครอบครัวทุกๆคน

นางสาวศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร เอ็มดิสทริค และผู้แทนเครือข่ายภาคีเครือข่าย โครงการพัฒนาอุทยานเบญจสิริ กล่าวว่า ในฐานะผู้แทนเครือข่ายภาคีภาคเอกยินดีที่ได้ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน จัดกิจกรรม วิ่งเพื่อพ่อ ( RUN FOR DAD ) “FAMILY FUN RUN 2023” เพื่อสร้างความสุขให้กับสังคมชาวสุขุมวิทอีกครั้ง ในวันพ่อแห่งชาติ และวันคล้าย วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมุ่งหวังส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ความรัก ความสุข ของสถาบันครอบครัว ตามพระราชปณิธานในการสร้างความสุข อย่างยั่งยืนให้แก่สังคมไทยของในหลวงรัชกาลที่ 9

วิ่งเพื่อพ่อ (RUN FOR DAD) แฟมิลี่ฟันรัน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ, เอ็มดิสทริค, มูลนิธิมูลนิธิชัยพัฒนา, ในหลวงรัชกาลที่ 9, ข่าว, ซูมซอกแซก

สำหรับกิจกรม วิ่งเพื่อพ่อ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบสมทบทุนมูลนิธิมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเป็นโครงการในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทย

ดังนั้น การวิ่งในวันนี้ จึงได้ทั้งความรัก ความอบอุ่น สุขภาพ และ ได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้แก่สังคมไทย