กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง “บุปผาราชินีพระพันปีหลวง”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดงาน “บุปผาราชินีพระพันปีหลวง” ยิ่งใหญ่ เฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

ชมนิทรรศการ “วันผ้าไทยแห่งชาติ” พรรณไม้ในพระนามและพรรณไม้ที่ได้รับพระราชทานนาม 11-14 สิงหาคม 2566 ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “บุปผาราชินีพระพันปีหลวง”, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, วันเฉลิมพระชนมพรรษา, ศูนย์การค้าสยามพารากอน, ซูมซอกแซก

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์และสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เพื่อน้อมสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศมาอย่างยาวนาน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านอนุรักษ์ป่าเพื่อการรักษาต้นน้ำ สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชเศรษฐกิจ พืชอาหาร พืชสมุนไพรและไม้ดอกไม้ประดับ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ งานประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับดอกไม้ เพื่อช่วยสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นให้มีรายได้ มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

และด้วยพระปรีชาสามารถด้านงานประณีตศิลป์ที่เกี่ยวกับดอกไม้ ทรงสนับสนุนผลงานศิลปหัตถกรรมที่แสดงออกถึงความงดงามของดอกไม้ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่งดงามของชาวไทย

ดังนั้น วธ.ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ในชื่องาน “บุปผาราชินีพระพันปีหลวง” ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 – 20.30 น. ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการ “วันผ้าไทยแห่งชาติ” นิทรรศการพรรณไม้ในพระนามและพรรณไม้ที่ได้รับพระราชทานนามและการจัดแสดงสวนดอกไม้นามพระราชทาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีสากลและขับร้องเพลงโดยกรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและศิลปินรับเชิญ ได้แก่ สุดา ชื่นบาน ศิลปินแห่งชาติ เปา เปาวลี อลิส THE GOLDEN 


SONG นัน อนันต์ ไมค์ทองคำ อิสร์ อิสรพงศ์ เอฟ รัฐพงษ์ THE GOLDEN SONG การจำหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมวัฒนธรรมไทย (CPOT) จากชุมชนทั่วประเทศ อาทิ ผ้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของใช้ 
ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ การสาธิตการทำพวงมาลัยดอกมะลิและดอกไม้ประดิษฐ์ใส่กระถาง สาธิตการจัดดอกไม้ มาลัยเครื่องสด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “บุปผาราชินีพระพันปีหลวง”, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, วันเฉลิมพระชนมพรรษา, ศูนย์การค้าสยามพารากอน, ซูมซอกแซก

นางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาประเทศและยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในฐานะเป็นสถานที่ ที่มอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายให้แก่ทุกคน ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศ เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทุกคน จึงร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “ดอกไม้ ดนตรี กวี ศิลป์” เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณแก่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง”

ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้ นำไปสู่การรักษาเอกลักษณ์ และรากวัฒนธรรมให้คงอยู่ และพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดมรดกศิลปวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765 หรือศูนย์การค้าสยามพารากอน โทร.0-2610-8000