กรุงเทพมหานคร จับมือภาคเอกชน จัดงาน “วิ่งเพื่อแม่” เพื่อฉลองวันแม่แห่งชาติ

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคเอกชน จัดกิจกรรม “วิ่งเพื่อแม่” (Run For Mom)  เนื่องในโอกาส           วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 ณ อุทยานเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท

โดยได้รับเกียรติจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด

ข่าว, วิ่งเพื่อแม่, อุทยานเบญจสิริ, ชัชชาติ สิทธิพันธุ์, ซูมซอกแซก

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ภาคเอกชน จัดงาน             “วิ่งเพื่อแม่” (Run For Mom) อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสถาบันครอบครัว และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน จัดวิ่งในรูปแบบ Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร

ข่าว, วิ่งเพื่อแม่, อุทยานเบญจสิริ, ชัชชาติ สิทธิพันธุ์, ซูมซอกแซก

โดยผู้สนใจที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งดังกล่าว จะได้รับเสื้อยืดพร้อมหมายเลขประจำตัว รวมทั้งรับเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ร่วมสมทบทุนเพื่อนำไปพัฒนาอุทยานเบญจสิริ สวนสาธารณะใจกลางเมืองในย่านสุขุมวิทที่มีความสำคัญของชาวกรุงเทพ