สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “พระพันปีหลวง” ของปวงไทย

วันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งของพวกเราชาวไทย เพราะตรงกับ “วันแม่แห่งชาติ” และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเปรียบประดุจ “แม่แผ่นดิน” ของพสกนิกร

ที่สำคัญกว่าอะไรทั้งหมดปีนี้พระองค์ท่านจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา อันเป็นการเริ่มต้นของอายุมหามงคลตามประเพณีไทยก็ยิ่งทำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ารู้สึกปลาบปลื้มยินดีเพิ่มขึ้นอีกร้อยเท่าพันทวี

ดังจะเห็นได้จากการจัดงานเฉลิมพระเกียรติต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างยิ่งใหญ่และพร้อมเพรียงทั้งประเทศและหลายๆ งานก็ได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นมา

ทั้งนี้ ก็เนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเหลือของพระองค์ท่านยังอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ พระบรมราชินีนาถ ใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

ภาพที่ทั้ง 2 พระองค์ประทับเคียงข้างเสด็จคู่กันไปทั่วพระราช อาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครอันรุ่งเรือง หรือในต่างจังหวัด และชนบทห่างไกลที่ทุรกันดารนั้น ไม่มีวันที่จะลบเลือนไปจากหัวใจของคนไทยอย่างแน่นอน

จะมีพระมหากษัตริย์และพระราชินีกี่พระองค์ในโลกนี้ที่ทรงเสียสละ ทรงรัก ทรงห่วงใย และทรงอุทิศพระวรกายดังเช่นในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แห่งประเทศไทย

สำหรับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หรือสมเด็จ พระพันปีหลวงในปัจจุบัน…ไม่เพียงแต่จะเสด็จเคียงข้างในหลวงรัชกาลที่ 9 เท่านั้น ยังทรงมีโครงการในพระราชดำริส่วนพระองค์ที่ทรงคุณค่า มหาศาลแก่ประเทศชาติ อีกหลายต่อหลายโครงการอีกด้วย

โดยเฉพาะโครงการด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทยของเราที่ได้ชื่อว่าเป็น Soft Power อันยิ่งใหญ่เป็นที่ยอมรับของชาวโลกนั้นได้ทรงริเร่ิมและสนับสนุนจนประสบความสำเร็จใหญ่หลวง

อาทิ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ ซึ่งต่อมาเรียกว่า มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงนำประชาชนชาวชนบทผู้ยากจนมาฝึกฝีมือในการทอผ้าจักสาน และประดิษฐ์ข้าวของเครื่องใช้เชิงวัฒนธรรมต่างๆ ทำให้พี่น้องที่ยากจนของเราสามารถลืมตาอ้าปากได้ในเวลาไม่นานนัก

นอกจากนี้ยังทรง อนุรักษ์ การแสดงโขน อันเป็นศิลปะสูงส่งของชนชาวไทย ซึ่งทรงจัดให้มีการพัฒนาและแสดงอย่างต่อเนื่อง ทำให้การแสดงโขนจะอยู่เคียงคู่กับประเทศไทยต่อไป และเป็น “พลัง” ในด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและนำรายได้เข้าประเทศผ่านการท่องเที่ยวทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต

ขณะเดียวกันในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ทรงห่วงใยมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากโครงการ ป่ารักน้ำ ที่ทรงริเริ่มมาเกือบ 30 ปีแล้ว ไปจนถึงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและการฟื้นฟูปะการังในท้องทะเล ฯลฯ

รวมถึงทางด้านสังคมก็ทรงพระดำริให้จัดตั้ง “ธนาคารสมอง” นำบุคคลที่ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆที่เกษียณอายุราชการ หรือออกจากการทำงานในบริษัทห้างร้านต่างๆเมื่ออายุครบ 60 ปีแล้ว มาช่วยเหลือพัฒนาสังคมและชุมชนที่มีความต้องการฝึกหรือพัฒนาฝีมือในด้านที่เกี่ยวข้อง…ซึ่งปัจจุบันโครงการนี้ก็ยังดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

จากตัวอย่างพระมหากรุณาธิคุณเพียง 3-4 ประการข้างต้นก็นับว่าเป็นประโยชน์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแก่ประชาชนชาวไทย รวมไปถึงประเทศไทยอย่างหาที่สุดมิได้แล้ว

ดังนั้น เนื่องในโอกาสที่วาระสำคัญวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เวียนมาบรรจบในวันนี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าจึงได้ร่วมกันจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านอย่างยิ่งใหญ่และพร้อมเพรียงดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

รวมทั้งจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 19.19 น.วันนี้ ณ บริเวณท้องสนามหลวงของ กทม. และบริเวณที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศจัดขึ้น

ผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลกันอย่างพร้อมเพรียงอีกครั้งหนึ่ง

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยไปตราบนานแสนนาน.

“ซูม”

ข่าว,​ วันเฉลิมพระชนมพรรษา, พระนางเจ้า สิริกิติ์, วันแม่แห่งชาติ, พระพันปีหลวง, ศิลปวัฒนธรรม, Soft Power, ซูมซอกแซก