“มิวเซียมสยาม” ชวนเรียนรู้สังคมไทยและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับหวย ในนิทรรศการ “หวยแหลก แตกประเด็นคนเล่นหวย”

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ชวนคนไทยชมนิทรรศการหมุนเวียนชุดพิเศษประจำปีนี้เรื่อง “หวยแหลก แตกประเด็นคนเล่นหวย” ที่จะนำพาผู้ชมไปเรียนรู้สังคมไทยและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ หวย

ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของหวยและลอตเตอรี่ในประเทศไทย โครงสร้างการตลาดของหวย การกำหนดกลไกทางการตลาดของกลุ่มยี่ปั๊ว ชีวิตคนขายเร่ และวิถีชีวิตความเชื่อของคนซื้อหวย

ข่าว, นิทรรศการ, ความหวัง, หวย, พิพิธภัณฑ์, มิวเซียมสยาม, หวยแหลก แตกประเด็นคนเล่นหวย, ซูมซอกแซก

ภายในนิทรรศการ แบ่งออกเป็น 6 โซน ได้แก่

• โซน Introduction บอกเล่าปรากฏการณ์หวยที่ไม่ใช่แค่การเสี่ยงโชค
โซนTimeline+ตัวเลข สถิติ กำเนิดความเป็นมาของหวย ก ข และลอตเตอรี่พร้อมตัวเลขที่เชื่อมโยงกับสังคมไทย
• โซนโครงสร้างตลาดกับยี่ปั๊วหวย แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของการกระจายสลาก กลไกการสร้างมูลค่าของสลาก
• โซนคนขายหวย+โควตาหวยผู้พิการ นำเสนอวิถีชีวิตและเทคนิคในการขายหวยของผู้ค้าเร่
• โซนคนเล่นหวย+ความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อธิบายเรื่องความเชื่อ ความหวังของคนเล่นหวย เหตุใดเราถึงผูกโยงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับหวย
โซนความหวังของคนเล่นหวย สรุปให้เห็นถึงตรรกะของความหวังของคนเล่นหวยที่เชื่อมโยงกับสังคมไทย

นอกจากนี้การแสดงเนื้อหาในแต่ละโซนยังผสมผสานกิมมิคพร้อมเทคนิคเพื่อเสริมการเรียนในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ Discovery Museum อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “หวยแหลก แตกประเด็นคนเล่นหวย” ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 (ปิดทุกวันจันทร์) เวลา 10.00 – 18.00 น. โถงชั้น 1 อาคารนิทรรศการมิวเซียมสยาม (MRT สนามไชย ทางออก 1)

และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ทางสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยามจำกัดการเข้าชม 20 ท่าน/รอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/museumsiamfan และ www.museumsiam.org หรือโทร 02-225-2777