สถานีกลางบางซื่อ งดฉีดวัคซีน “ผู้ติดตาม” ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป

สถานีกลางบางซื่อ งดการฉีดวัคซีนให้กับ “ผู้ติดตาม” ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป ที่สามารถเข้ามารับการฉีดวัคซีนได้แบบออนไซต์ โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า หลังพบว่ามีกลุ่มคนได้ว่าจ้างผู้สูงอายุให้มาฉีดวัคซีนเพื่อจะได้เป็นผู้ติดตามหวังได้ฉีดวัคซีนแบบทางลัด

วันนี้ (3 ก.ค.64) พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เปิดเผยถึงการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป แบบไม่ต้องจองล่วงหน้าที่สถานีกลางบางซื่อ ซึ่งเริ่มมาตังแต่วันที่ 30 มิ.ย.ว่า ที่ผ่านมา

พบมีปัญหาเกิดความแออัดภายในตัวอาคารโดยเฉพาะในช่วงเช้า เนื่องจากผู้สูงอายุเดินทางมารอพร้อมกันตั้งแต่เช้ามืด ก่อนที่จุดฉีดวัคซีนจะเปิดให้บริการเวลา 09.00 น.

ประกอบกับแต่ละคนมีผู้ติดตามมาดูแลไม่ต่ำกว่า 2 คน จึงยิ่งทำให้ผู้คนหนาแน่นมากขึ้น

ดังนั้น ขอความร่วมมือไปยังบุตรหลาน ผู้ติดตามให้พาผู้สูงอายุมาฉีดวัคซีนในช่วงเวลา 09.00 เป็นต้นไป ไม่ต้องมารอก่อนเวลา รวมถึงแนะนำว่า ผู้ติดตามก็ควรมาด้วยเพียงแค่ 1 คน จะช่วยลดความแออัดภายในจุดฉีดวัคซีนลงได้

นอกจากนี้ พญ.มิ่งขวัญ ยังยอมรับว่า ตั้งแต่เปิดฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปแบบไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า แพทย์พยาบาลจะฉีดให้กับผู้ติดตามด้วย ทำให้มีปัญหามีกลุ่มบุคคลว่าจ้างผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป เพื่อจะมาเป็นผู้ติดตมเพื่อหวังจะได้ฉีดวัคซีนแบบทางลัด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เห็นความไม่โปร่งใส จ้างผู้สูงอายุมาแล้วหลายคน มีการจ่ายเงิน พูดคุยแยกย้ายกัน หลังฉีดวัคซีนชัดเจน

เมื่อได้ฉีดแล้วกลับทิ้งผู้สูงอายุไว้ ซึ่งช่วงแรกพบ 2-3 ราย และวันที่ 2 ก.ค.64 วันเดียว พบมีการว่าจ้างผู้สูงอายุมาฉีดวัคซีนแล้วมากถึง 20 ราย ดังนั้น จากนี้เป็นต้นไป สถานีกลางบางซื่อจะยึดตามระเบียบอย่างเคร่งครัด คือ งดฉีดให้ผู้ติดตามทุกกรณีเพื่อป้องกันความไม่โปร่งใส

ส่วนจำนวนผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป พญ.มิ่งขวัญ ประเมินว่าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอยู่ประมาณ 250,000 คน แต่รับการฉีดวัคซีนกับระบบหมอพร้อมและช่องทางอื่นๆ ไปแล้วเกินครึ่งหรือ ประมาณ 100,000 กว่าคน คาดว่าตอนนี้เหลืออยู่อีก 50,000-75,000 คน

เบื้องต้นประเมินว่าที่เหลือจะเข้ารับการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ เฉลี่ยวันละ 2,500 คน

ขณะเดียวกันนอกจากฉีดให้ผู้มีอายุ 75 ปีขึ้นไปแล้ว ยังเปิดให้ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไปเริ่มลงทะเบียนขอจองคิวฉีดวัคซีนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.64 และจะเริ่มฉีดให้ได้ในวันที่ 5 ก.ค.นี้เป็นต้นไป

อ้างอิง
https://www.tnnthailand.com/news/covid19/84298/

ข่าว, หมอพร้อม, ฉีด, วัคซีน, สถานีกลางบางซื่อ, โควิด 19, ผู้ติดตาม, ซูมซอกแซก