หมอพร้อม ประกาศคน กทม. อายุ 60 ปีขึ้นไป ติดต่อฉีดวัคซีนโควิดได้

หมอพร้อม แจ้งผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป อาศัยใน กทม. “มี-ไม่มี” นัดหมายฉีดวัคซีน หากอยากฉีดให้ติดต่อเบอร์ที่แจ้งไว้

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่เฟซบุ๊กเพจ หมอพร้อม โพสต์ข้อความระบุว่า ผู้สูงอายุที่มี 60 ปีขึ้นไป มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ถูกนัดหมาย หรือยังไม่มีนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 กับ หมอพร้อม แล้วมีความประสงค์จะฉีดวัคซีนที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ในกรกฎาคม 2564 สามารถติดต่อนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่ 02-792-2333

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/general/news-707058

ข่าว, หมอพร้อม, ฉีด, วัคซีน, สถานีกลางบางซื่อ, อายุ, 60 ปี, โควิด 19, ซูมซอกแซก