วันนี้ที่… “เชียงราย” “บิ๊กตู่” พบ “ครู” ไทยรัฐ

วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563) จะมีพิธีเปิดงาน “สัมมนา ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ประจำปี 2563” ที่โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เวลา 09.00 น. ตามกำหนดการที่ระบุไว้

พี่มานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ ในฐานะหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ของการจัดสัมมนาฝากให้ผมช่วยเขียนขอบคุณ “บิ๊กตู่” ด้วย ที่กรุณาตอบรับไปเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ และแสดงปาฐกถาพิเศษให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง 111 แห่งทั่วประเทศ ที่จะมาร่วมสัมมนาอย่างพร้อมเพรียงในวันนี้

ในเอกสารแจ้งกำหนดการไม่ได้ระบุไว้ว่า ท่านนายกฯ จะแสดงปาฐกถาในเรื่องใด เข้าใจว่าคงเปิดกว้างให้ท่านร่ายยาวได้เต็มที่…อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการศึกษาของชาติท่านบรรยายได้ทั้งหมดว่างั้นเถอะ

จากนั้นทางมูลนิธิไทยรัฐ จะเรียนเชิญท่านมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลชนะเลิศ Best Practice การจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาจำนวน 13 โรงเรียน

พร้อมกับนำท่านชมนิทรรศการของเด็กๆ จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในภาคเหนือตอนบนที่จะนำผลงานต่างๆ ของนักเรียนมาตั้งแสดงอย่างน่าสนใจรอบๆ ห้องประชุม

จบแล้วก็จะขอเชิญท่านถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 111 แห่งทั่วประเทศ และคณะกรรมการมูลนิธิไทยรัฐ ตลอดจนผู้หลักผู้ใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ถือเป็นการสิ้นสุดภารกิจของ “บิ๊กตู่” ที่จะอยู่ร่วมกับคณะครูพร้อมด้วยนักเรียนไทยรัฐวิทยาจำนวนหนึ่งเป็นเวลา 1 ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณ

ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกฯ เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านให้แก่คณะผู้บริหารของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้งๆ ที่การสัมมนาอยู่ไกลถึงจังหวัดเชียงรายเหนือสุดสยามก็ตาม

สำหรับการสัมมนาประจำปีครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 39 แล้วครับ แปลว่าได้จัดมาแล้วถึง 38 ปีเต็มๆ ย่างเข้าสู่ปีที่ 39 ในปีปัจจุบัน

วัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ ตลอดจนการชี้แจงนโยบายใหม่ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการโดยรวมให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในอันที่จะนำไปเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาโรงเรียนและ ปรับปรุงการเรียนการสอนในแต่ละโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เราจะเชิญวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ในระดับชาติไปบรรยายหรือไปร่วมเสวนากับผู้บริหารของเราอย่างใกล้ชิด

อย่างเช่นปีนี้ เราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษาและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะไปบรรยายในหัวข้อ “ไทยรัฐวิทยากับชีวิตวิถีใหม่”

พร้อมด้วย รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะบรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาสู่อนาคต” และ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งจะบรรยายในหัวข้อ “การบริหารสถานศึกษาในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19” ฯลฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการดูงานในภาคสนามที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนหนึ่งของมูลนิธิไทยรัฐ

ต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านทั้งในปีนี้และในอดีตที่ผ่านมาที่ กรุณาไปให้ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาของเรา

ตั้งแต่ยังมีไม่ถึง 101 แห่ง จนกระทั่งครบ 101 แห่ง ตามเจตนารมณ์ของท่าน ผอ.กำพล วัชรพล ที่มอบนโยบายไว้ก่อนที่ท่านจะล่วงลับ

มาถึงวันนี้ ไทยรัฐกรุ๊ป ได้จัดสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มอีก 10 แห่ง เป็น 111 แห่ง เนื่องในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องท่าน ผอ.กำพล วัชรพล เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและการสื่อสาร มวลชน ในวันครบรอบ 100 ปีชาตกาลของท่าน

ในการประชุมปีนี้ที่จังหวัดเชียงรายจะเป็นปีแรกที่ผู้บริหาร โรงเรียนไทยรัฐวิทยาจะมาประชุมพร้อมเพรียงกันครบทั้ง 111 โรงเรียนจากทั่วประเทศไทย.

“ซูม”

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา, นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา, ซูมซอกแซก