ประชุมใหญ่ยุทธศาสตร์ชาติ “อนาคตไทย…อนาคตเรา”

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ที่จะถึงนี้จะมีการประชุมประจำปีระดับ “อภิมหาประชุม” ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

ที่ผมใช้คำว่า “อภิมหาประชุม” ก็เพราะเป็นการประชุมที่ใหญ่มาก คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 2,500 คน หรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำ

เจ้าภาพจัดประชุม ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ “สภาพัฒน์” ซึ่งจะขันอาสาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในลักษณะนี้ ณ ฮอลล์แห่งนี้ปีละ 1 ครั้งเสมอ

ประชุมเสร็จแล้วเขาก็มิได้เอาไปขึ้นหิ้งอะไรที่ไหน แต่จะนำไปใส่ไว้ใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับต่างๆ เพื่อเป็นวัตถุประสงค์ เป็นเป้าหมาย เป็นแนวทาง เป็นแผนงาน เป็นโครงการที่จะหยิบยกมาดำเนินการเพื่อการพัฒนาประเทศทั้งเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

แน่นอน บางแนวทาง บางแผนงาน อาจจะโดนขึ้นหิ้งไปบ้าง โดยเฉพาะในยุคที่ยังมีการบริหารบ้านเมืองโดยพรรคการเมืองต่างๆ อยู่

แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการหยิบไปปฏิบัติอยู่เสมอ สำเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้าง แต่น่าจะสำเร็จมากกว่าล้มเหลว ประเทศไทยของเราจึงยังคงเดินหน้ามาได้เป็นอย่างดีจนถึงบัดนี้

สำหรับปีนี้ อภิมหาประชุมของสภาพัฒน์จะไม่ใช่เรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีอีกแล้วละครับ แต่จะเป็นกรอบใหญ่ของการพัฒนาที่กินเวลายาวนานกว่านั้น…นานถึง 20 ปีโน่นเลย

ที่เรียกกันว่า “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561-2580” นั่นแหละครับ

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ประเทศไทยจะต้องมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และทุกๆ รัฐบาลจะต้องนำยุทธศาสตร์ชาติที่ว่านี้ไปปฏิบัติ

ต่อมาก็มีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และกรรมการต่างๆ มารับผิดชอบ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ รวม 6 ด้าน ซึ่งจะมีคณะกรรมการชุดเล็กรับผิดชอบอีก 6 คณะ ตามยุทธศาสตร์ 6 ด้านที่กำหนดไว้

โดยมี สภาพัฒน์ เป็นเลขานุการ ทั้งในกรรมการชุดใหญ่ และกรรมการ ชุดเล็กทั้ง 6 คณะ ซึ่งต่อมาได้มีการเสนอ ร่างยุทธศาสตร์ 20 ปี ต่อ สนช. และได้มีการประกาศใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561

ในอภิมหาประชุมวันพฤหัสบดีนี้จะนำผลงานและความก้าวหน้าทุกๆ ด้านมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และขอรับฟังความคิดความเห็นที่จะดำเนินการต่อไป โดยตั้งเป็นหัวข้อใหญ่สำหรับการประชุม ว่า “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา”

สำหรับลำดับการประชุมที่กำหนดไว้จะเริ่มจากการกล่าวเปิดประชุม และการแสดงปาฐกถาพิเศษของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเวลา 09.20 น.

ตามมาด้วยการนำเสนอภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไปจนจบภาคเช้าในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าทีมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลนี้

ในภาคบ่ายจะเริ่มด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ” โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จากนั้นจะมีการแบ่งกลุ่มประชุมเพื่อสรุปสถานการณ์ล่าสุดของยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน เพื่อขอความคิดเห็นจากที่ประชุม โดยจะดำเนินการพร้อมๆ กันไปทั้ง 6 กลุ่ม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์แจ้งมาว่าท่านที่สนใจสามารถติดตามผลการประชุมในภาคเช้าได้จากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเอเอ็ม 891 กิโลเฮิรตซ์

ส่วนรายละเอียดของการประชุมตลอดวันติดตามได้ทางออนไลน์เช่น youtube ช่อง NESDB on Youtube, facebook สภาพัฒน์ และ facebook ยุทธศาสตร์ชาติ

สำหรับท่านที่สนใจจะเข้าไปร่วมประชุมด้วยตนเอง ผมไม่แน่ใจว่าสมัครตอนนี้จะทันหรือไม่ เพราะเขาประกาศล่วงหน้าไว้นานแล้ว

ลองโทรศัพท์ไปถามที่หมายเลข 0-2280-4085 ต่อ 6532 หรือ 6533 หรือ 6515 และ 6529 ดูก่อนครับ เผื่อจะยังมีที่นั่งสำรองหลงเหลืออยู่บ้าง

ขอเชิญท่านที่ได้รับเชิญโดยตรง และท่านที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว รวมทั้งท่านที่อาจจะโชคดีได้ที่นั่งเพิ่มหลังจากติดต่อไปในวันนี้ จงไปร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับ…และก็อยากจะให้เสนอความคิดความเห็นต่างๆ ให้มากๆ เพื่อสภาพัฒน์จะได้นำไปจัดทำ “แผนแม่บท” และแนวทางขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป.

“ซูม”