Tag Archives: SX2022

“บทสรุป” จากงาน “SX 2022” ประเทศไทย “พร้อม” เดินหน้า

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ผมแว่บไปเที่ยวงาน “SX 2022” หรืองาน “Sustainability Expo 2022” มหกรรมการแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านการพัฒนา เพื่อความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มาเรียบร้อยแล้วครับ

มหกรรมเพื่อโลก (โค้งสุดท้าย) + “มันนี่ เอ็กซ์โป 9” อุดรธานี

วันนี้…วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 วันแรกของปีงบประมาณ 2566 และวันแรกของการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566–2570)…รายการ “เสาร์สารพัน” ขอเอาใจช่วยให้ประสบความสำเร็จนำประเทศไทยและประชาชนชาวไทยไปสู่ความกินดีอยู่ดีและมีความสุขยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า

งานเอ็กซ์โปเกี่ยวกับความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน Sustainability Expo 2022 (SX2022

งาน Sustainability Expo 2022 (SX2022) เป็นงานเอ็กซ์โปเกี่ยวกับความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

ร่วมสร้างสมดุลใหม่ให้กับตัวเองและสังคม ในงาน SX 2022 จัดเต็ม 7 วัน 26 ก.ย.- 2 ต.ค.65

จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สำหรับงาน Sustainability Expo 2022 (SX2022) มหกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”