Tag Archives: flag of nation

ชวน “วิ่งส่ง” ธงไทย สู่โตเกียว “โอลิมปิก”

ดังที่ทราบกันดีแล้วว่า…ต่อให้โควิด-19 จะยุติการระบาดหรือระบาดใหม่เป็นรอบที่ 3-4-5-6 แต่ “โตเกียวโอลิมปิก 2020” ก็จะเดินหน้าต่อไป ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 8 สิงหาคมปีเดียวกัน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยไม่มีการ “เปลี่ยนแปลง” หรือ “เลื่อน” ออกไปอีกแล้ว