Tag Archives: Digital Wallet

ยังห่วง+กังวล “เงินแจก” “คำถาม-คำตอบ” ที่อยากรู้?

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ผมเขียนถึงนโยบายของรัฐบาล “เศรษฐา 1” ในแบบรวมๆ…พร้อมกับยกตัวอย่างนโยบายที่ผมค่อนข้างห่วงใยเอาไว้โครงการหนึ่ง