Tag Archives: ATK

ภาวนาให้เป็น “ข่าวดี” ตัวเลข “โควิด” โลกเริ่มลด

ต้องยอมรับว่าในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่คนไทยเราตกอยู่ในความเครียด อันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19 ในบ้านเราที่กลับมาสูงมากอีกครั้งหนึ่ง