Tag Archives: 240 ปี

สุดทางที่…“กรุงเทพฯ” ความฝัน “ตลอดกาล” คนไทย

เมื่อวานนี้ผมเขียนถึงวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ หรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน ครบ 240 ปี โดยได้กล่าวขอบคุณมหานครแห่งนี้ในฐานะที่เป็น “มหานคร” ของคนไทยทั่วประเทศ

ขอบคุณ “กรุงเทพมหานคร” นครของ “คนไทย” ทั้งประเทศ

วันนี้เป็นวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีครบรอบ 240 ปี นับแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธียกเสาหลักเมืองขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2325

อีกหนึ่งงานใหญ่ที่ “รออยู่” ฉลอง “รัตนโกสินทร์” 240 ปี

วันนี้ (ศุกร์ที่ 15 เมษายน) เป็นวันสุดท้ายของวันหยุดอย่างเป็นทางการ สำหรับเทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับ…งานเฉลิมฉลองหลายๆ งานจะมีวันนี้เป็นวันสุดท้าย