Tag Archives: ​10 อันดับ

10 อันดับ “โรงพยาบาล” ไทย ไผเป็นไผบ้าง? ในปี 2565

เพื่อนผมรายหนึ่งส่ง “ไลน์” ที่น่าสนใจมาให้ผมเมื่อ 2 วันก่อน พาดหัวไว้ว่า “10 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดของประเทศไทยปี 2565” พร้อมกับมีภาษาอังกฤษกำกับมาด้วยว่า “TOP 10 HOSPITALS IN THAILAND 2022”