Tag Archives: ไต้ฝุ่น “นอกูรี ”

กลับไทยแลนด์แล้วครับ ก่อนไต้ฝุ่น “ลูก 20” ถึงญี่ปุ่น

ผมกลับมานั่งเขียนต้นฉบับวันนี้ที่เมืองไทยเราเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากไปกินๆ นอนๆ และเดินๆ ตระเวนญี่ปุ่นอยู่ 15 วันเต็มๆ ไปถึงโตเกียวเช้าตรู่วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม อยู่จนถึงคํ่า วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคมค่อยขึ้นการบินไทยกลับบ้านถึง 4 ทุ่มเศษๆ ของวันเดียวกัน