Tag Archives: โฮปเวลล์

สถานีกลาง “บางซื่อ” รู้งี้…ยุให้สร้างนานแล้ว!

ผมเพิ่งจะมีโอกาสไปเดินซอกแซกสำรวจ “สถานีกลางบางซื่อ” สิ่งปลูกสร้างแห่งทศวรรษของประเทศไทย เมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้ว…และได้เขียนเล่าถึงความประทับใจต่างๆเอาไว้ในคอลัมน์ “ซูมซอกแซก” ฉบับวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

บทเรียนจาก “โฮปเวลล์” อย่าให้เสีย “ค่าโง่” ซ้ำซาก

เป็นอันว่ากระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องจ่ายค่าโง่ประมาณ 12,000 ล้านบาท ให้แก่ บริษัทโฮปเวลล์อย่างแน่นอนแล้ว จากการตัดสินของศาลปกครองสูงสุด