Tag Archives: โรงเรียนมหิดลวิทยนุสรณ์

เส้นทางสู่ไทยแลนด์ 4.0 จากมหิดลฯ ถึงกำเนิดวิทย์

ผมได้รับเอกสารประชาสัมพันธ์ที่เรียกว่า “ข่าวแจก” จากฝ่ายสื่อสารองค์กรของ ปตท.มาแผ่นหนึ่ง…อ่านจบแล้วก็ต้องรีบนำมาเขียนให้ทันที