Tag Archives: โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ

สดุดีพระแม่ไทย

วันนี้ (12 สิงหาคม 2562) เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นที่เคารพและเทิดทูนยิ่งของปวงชนชาวไทย ซึ่งรัฐบาลและพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจกันจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีทั้งประเทศ