Tag Archives: แห่นางแมว

เป็นห่วงพิษ “ภัยแล้ง” ซ้ำเติมเศรษฐกิจปลายปี

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ทุกฉบับรายงานข่าวตรงกันว่าภาวะฝนแล้งและฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นในหลายๆ จังหวัดนำความเดือดร้อนมาสู่เกษตรกรชาวนา ชาวไร่เป็นอย่างยิ่ง