Tag Archives: แผงขายหนังสือ

หนังสือพิมพ์ “ญี่ปุ่น” “ไม่โต” แต่ยัง “ไม่ตาย”

ในฐานะคนที่อยู่ในแวดวงหนังสือพิมพ์คนหนึ่ง และตกอยู่ในภาวะการต่อสู้ยกสุดท้ายของอาชีพนี้ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับสื่อหนังสือพิมพ์ กระดาษ ทั่วโลก…ดังนั้นไม่ว่าจะเดินทางไปประเทศไหน ผมมักจะหาโอกาสไปเดินสำรวจตลาดหนังสือพิมพ์ของประเทศนั้นอยู่เสมอๆ ว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไร