Tag Archives: แตกหน่อ “น่านแซนด์บ็อกซ์” จาก “รักษ์ป่า” สู่ “รักษ์สุขภาพ”

แตกหน่อ “น่านแซนด์บ็อกซ์” จาก “รักษ์ป่า” สู่ “รักษ์สุขภาพ”

เมื่อวานนี้ผมเล่าเรื่องความคืบหน้าของโครงการ “น่านแซนด์บ็อกซ์” มาจบลงที่ข้อเสนอว่าควรจะต้องค้นหา “หญ้ายา” หรือพืชที่มีสรรพคุณทางยา (ราคาแพง) มาปลูกใต้ต้นไม้ในป่าไม้เมืองน่าน เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่ค่อนข้างดี อยู่กินอย่างสมบูรณ์พูนสุข